BG | EN

До църквата в Сарди

1„И до ангела на сардийската църква напиши: „Тъй казва Онзи, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: „Познавам твоите дела – имаш име на жив, а духовно си мъртъв. 2Събуди се и укрепи останалото добро, преди да е загинало, защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог. 3Затова помни какво си приел и какво си чул, спазвай това и се покай. Ако не се пробудиш, ще дойда против тебе изненадващо като крадец и ти няма да узнаеш в кой час ще дойда против тебе. 4Но имаш няколко души в Сарди, които не са осквернили дрехите си. Те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни.

5Който победи, ще се облече в бели дрехи и няма да залича името му от Книгата на живота, а ще го обявя за Свой пред Своя Отец и пред Неговите ангели“.“ 6Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите.

До църквата във Филаделфия

7„И до ангела на филаделфийската църква напиши: „Тъй казва Светият, Истинният, Който има ключа на Давид. Когато Той отвори, никой няма да затвори, и когато Той затвори, никой няма да отвори. 8Познавам твоите дела. Ето отворих вратата пред тебе и никой не може да я затвори, защото имаш малка сила, но запази словото Ми и не се отрече от Мене. 9Ето ще ти изпратя онези от сатанинското сборище, които казват за себе си, че са юдеи, но не са, а лъжат. Ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да разберат, че Аз те обикнах. 10Понеже ти запази словото Ми и прояви търпение, и Аз ще те запазя от часа на изпитанието, който идва върху целия свят, за да подложи на изпитание живеещите по земята. 11Аз идвам скоро. Пази това, което имаш, за да не отнеме някой твоя венец.

12Онзи, който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог и вече ще бъде непоклатим. И ще напиша върху него името на Своя Бог и името на града на Своя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето – от Своя Бог, както и Моето ново име“.“ 13Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите.

До църквата в Лаодикия

14„И до ангела на лаодикийската църква напиши: „Така казва Амин, верният и истинният Свидетел, причината за Божието творение: 15„Познавам твоите дела. Ти не си нито студен, нито горещ. Де да беше студен или горещ! 16Но понеже си хладък, а нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата Си. 17Понеже казваш: Богат съм, забогатях и от нищо не се нуждая, – а не знаеш, че си нещастен и окаян, сиромах, сляп и гол, 18съветвам те да си купиш от Мене злато, пречистено през огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не се вижда позорът на твоята голота. И намажи очите си с очно мазило, за да виждаш. 19Онези, които обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай. 20Ето Аз стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той – с Мене.

21Ще дам да седне с Мене на Моя престол на онзи, който победи, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол“.“ 22Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.