BG | EN

(118)

Законът Господен – святост и спасение

Алеф

1Блажени са тези, които живеят безупречно,

които търсят опора в Закона на Господа.

2Блажени са тези, които спазват наредбите Му

и от все сърце Го търсят.

3Те не извършват беззакония,

вървят по Неговите пътища.

4Ти заповяда да спазвам неотклонно

Твоите заповеди.

5О, да бяха насочени моите пътища

към спазване на Твоите наредби!

6Тогава нямаше да съм посрамен,

защото щях да съблюдавам всички Твои заповеди;

7бих Те прославил с чисто сърце,

като се поучавам от Твоите справедливи решения.

8Ще спазвам Твоите наредби;

никога не ме изоставяй.

Бет

9Как младежът ще запази в чистота пътя си?

Като спазва Твоето слово.

10От все сърце Те търся,

не ме оставяй да се отклоня от Твоите заповеди.

11Скрих в сърцето си Твоето слово,

за да не греша пред Тебе.

12Прославен си Ти, Господи,

научи ме на Своите наредби.

13С устните си разгласявах

всичките решения на Твоите уста.

14Когато постъпвам според Твоите наредби,

аз се радвам като за всяко богатство.

15Размислям за Твоите заповеди

и се вглеждам в Твоите пътища.

16Утешавам се с Твоите наредби,

не забравям Твоето слово.

Гимел

17Покажи милост към Своя служител и ще бъда жив,

и ще спазвам Твоето слово.

18Отвори очите ми

и ще видя чудесата на Твоя закон.

19Гост съм на земята,

не скривай от мене Своите заповеди.

20Душата ми се изтощи да копнее

непрестанно за Твоите наредби.

21Ти укроти проклетите горделивци,

които се отклоняват от Твоите заповеди.

22Снеми от мене укора и срама,

защото спазвам Твоите заповеди.

23Ето князете седят и се наговарят против мене,

а Твоят служител размишлява за Твоите наредби.

24Твоите наредби са моя утеха,

те са мои съветници.

Далет

25Душата ми е стъпкана в прахта:

дай ми живот според словото Си.

26Разказах за своите пътища и Ти ме чу:

научи ме на Своите наредби.

27Дай ми да разбера пътя на Твоите наредби

и ще размислям за Твоите чудеса.

28Душата ми чезне от скръб,

насочи ме според Своето слово.

29Отдалечи от мене пътя на лъжата

и бъди милостив към мене чрез Своя закон.

30Избрах пътя на истината,

винаги помня Твоите решения.

31Привързах се към Твоите наредби;

Господи, не допускай да загина.

32С ревност ще изпълнявам Твоите заповеди,

защото Ти ме изпълваш с благоразумие.

Хе

33Господи, посочи ми пътя на Своите наредби

и ще се придържам към него докрай.

34Вразуми ме и ще спазвам Твоя закон,

ще го следвам от все сърце.

35Поведи ме по пътеката на Своите заповеди,

защото аз я пожелах.

36Наклони сърцето ми към Своите наредби,

а не към печалбарство.

37Отвърни очите ми, за да не виждам суета,

дай ми да живея чрез Твоето слово.

38Спази обещанието Си към Своя служител,

както към всеки, който Ти се подчинява.

39Отклони от мене хулата, от която се страхувам;

Твоите решения са добри.

40Ето аз силно пожелах Твоите заповеди,

дай ми да живея според Твоята правда.

Вав

41Господи, нека ме споходят Твоята милост

и Твоето спасение според обещанието Ти.

42Тогава ще дам отговор на този, който ме хули,

защото се уповавам на Твоето слово.

43Не отнемай напълно от устата ми словото на истината,

защото аз се уповавам на Твоите решения

44и ще следвам Закона Ти винаги,

до вечни векове.

45Ще ходя свободно по Твоя път,

защото търсих Твоите заповеди.

46Ще говоря за Твоите откровения пред царе,

без да изпитвам срам.

47Ще се утешавам с Твоите заповеди,

които силно обикнах.

48Ще простирам ръцете си към Твоите заповеди,

които обикнах,

и ще размислям за Твоите наредби.

Зайн

49Помни обещанието към Своя служител,

на което Ти ми заповяда да се уповавам.

50Това е утеха в неволята ми –

че Твоето слово ми дава живот.

51Горделивите ме хулиха твърде много,

но аз не се отклоних от Твоя Закон.

52Господи, спомнях си Твоите решения от древни времена

и се утешавах.

53Ярост ме обхваща при вида на нечестивите хора,

които изоставят Твоя Закон.

54Твоите наредби бяха мои песни

там, където странствах.

55Нощем си спомням Твоето име

и спазвам Твоя Закон.

56Той стана мой,

защото спазвам Твоите заповеди.

Хет

57Казах си: Господи, мое задължение е

да спазвам Твоето слово.

58Молих се пред Тебе от все сърце:

бъди милостив към мене според Своето слово.

59Размислях за моите пътища

и насочвах живота си към Своите наредби.

60Бързах и не се забавих

да спазвам Твоите заповеди.

61Примки на нечестиви хора ме окръжаваха,

но аз не забравях Твоя Закон.

62Ставах посреднощ да Те славословя

за Твоите справедливи решения.

63Верен другар съм на всички, които имат страхопочитание пред Тебе

и спазват Твоите заповеди.

64Господи, земята е пълна с Твоята милост –

научи ме на Своите наредби.

Тет

65Добро си сторил, Господи, на Своя служител

според Своето слово.

66Научи ме добре да разсъждавам и ми дай знание,

защото вярвам на Твоите заповеди.

67Преди да пострадам, аз живеех в заблуда,

но сега спазвам Твоето слово.

68Ти си благ и правиш добро;

научи ме на Своите наредби.

69Горделивите плетат лъжи против мене;

но аз от все сърце ще спазвам Твоите заповеди.

70Тяхното сърце е безразсъдно и безчувствено;

но аз се утешавам с Твоя Закон.

71Полезно е за мене, че пострадах,

защото така научих Твоите наредби.

72Законът на Твоите уста за мене е по-добър

от хиляди късове злато и сребро.

Йод

73Твоите ръце ме сътвориха и ме оформиха;

надари ме с разум, за да мога да науча Твоите заповеди.

74Тези, които имат страхопочитание пред Тебе, ще ме видят и ще се зарадват,

защото се уповавам на Твоето слово.

75Господи, зная, че Твоите решения са справедливи

и Ти справедливо ме наказа.

76Нека Твоята милост да бъде утеха за мене

според Твоето слово към Своя служител.

77Да дойде върху мене Твоето милосърдие и аз ще живея,

защото Твоят Закон е моя утеха.

78Нека бъдат посрамени горделивите, защото несправедливо ме угнетяват;

аз пък ще размислям за Твоите заповеди.

79Нека се обърнат към мене тези, които благоговеят пред Тебе

и които познават Твоите заповеди.

80Нека сърцето ми да бъде чисто чрез Твоите наредби,

за да не се посрамя.

Каф

81Душата ми копнее за спасение от Тебе;

аз се уповавам на Твоето слово.

82Очите ми копнеят за Твоето слово;

те питат кога ще ме утешиш.

83Станах като мях, който изсъхва от дима,

но Твоите наредби не забравих.

84Колко са дните на Твоя служител?

Кога ще накажеш моите гонители?

85Горделивите, които не постъпват според Твоя Закон,

изкопаха яма за мене.

86Всички Твои заповеди са истинни.

Гонят ме несправедливо, помогни ми.

87Без малко щяха да ме погубят на земята,

но аз не изоставих Твоите разпоредби.

88Дай ми да живея по Твоята милост

и ще спазвам заповедите, изречени от Тебе.

Ламед

89Господи, Твоето слово

е утвърдено за вечни времена в небесата;

90Твоята истина преминава от род в род.

Ти си поставил земята на твърди основи и тя стои.

91По Твоите решения всичко съществува досега,

защото всичко служи на Тебе.

92Ако Твоят Закон не беше утеха за мене,

аз щях да загина в скръбта си.

93Няма никога да забравя Твоите заповеди,

защото чрез тях Ти ми даряваш живот.

94Аз съм Твой, спаси ме,

защото вниквах в Твоите разпоредби.

95Нечестивите ме причакват, за да ме погубят,

но аз размишлявам над Твоите заповеди.

96Видях, че всяко съвършенство има граница,

но Твоята заповед е безкрайно богата.

Мем

97Колко обичам Твоя Закон!

Цял ден размишлявам върху него.

98Ти ме направи по-мъдър от враговете ми със Своята заповед,

защото тя е моето вечно наследство.

99Станах по-разумен от всички мои учители,

защото размишлявам над Твоите заповеди.

100Аз съм по-мъдър от старите,

защото спазвам Твоите заповеди.

101Отклонявам стъпките си от всеки лош път,

за да следвам Твоето слово.

102Няма да се отклоня от Твоите решения,

защото Ти ме наставляваш.

103Колко сладки са за вкуса ми Твоите думи!

По-сладки са от мед за моята уста.

104Чрез Твоите заповеди станах разумен,

затова мразя всички пътища на лъжата.

Нун

105Твоето слово е светилник за краката ми,

светлина за пътеките ми.

106Дадох клетва и постоянствам

да спазвам Твоите справедливи решения.

107Господи, силно съм угнетен;

запази живота ми според Своето слово.

108Господи, благоволи да приемеш

доброволните приноси на моята уста

и ме научи на Своите решения.

109Животът ми постоянно е в опасност,

но аз не забравям Твоя Закон.

110Нечестиви хора заложиха примка за мене,

но аз не се отклоних от Твоите заповеди.

111Възприех Твоите разпоредби като вечно наследство,

защото те са радост за сърцето ми.

112Реших в сърцето си

винаги да изпълнявам Твоите наредби.

Самех

113Аз мразя колебливите,

а обичам Твоя Закон.

114Ти си моя закрила и моя защита;

аз се уповавам на Твоето слово.

115Махнете се от мене, беззаконници!

Аз ще спазвам заповедите на своя Бог.

116Укрепи ме според Своето слово, за да продължавам да живея;

не ме посрамяй в моята надежда.

117Подкрепи ме и ще се спася;

в Твоите заповеди непрестанно ще вниквам.

118Ти отхвърляш всички,

които отстъпват от Твоите наредби,

защото техните замисли са лъжа.

119Ти отхвърляш нечестивите по земята като сгурия,

затова обикнах Твоите наредби.

120Цялото ми тяло трепери от страх пред Тебе,

боя се от Твоите присъди.

Айн

121Аз се придържах към правосъдие и правда;

не ме предавай на моите противници.

122Защити Своя служител за негово добро,

за да не ме угнетяват горделивите.

123Очите ми копнеят да ме спасиш

и да изпълниш Своето справедливо обещание.

124Постъпи със Своя служител според милостта Си

и ме научи на Твоите наредби.

125Аз съм Твой служител, вразуми ме,

за да разбирам Твоите наредби.

126Господи, време е да действаш –

Те потъпкаха Твоя Закон.

127Но аз обичам Твоите заповеди

повече от злато, повече от чисто злато.

128Признавам всички Твои разпоредби за справедливи;

мразя всички пътища на лъжата.

Пе

129Дивни са Твоите разпоредби,

затова сърцето ми ги спазва.

130Изясняването на Твоите слова просвещава,

вразумява незнаещите.

131Отварям уста и въздишам,

защото копнея за Твоите заповеди.

132Погледни ме благосклонно и се смили над мене,

както постъпваш с тези, които Те обичат.

133Утвърди стъпките ми според Своето слово

и не давай да ме завладее никакво зло;

134избави ме от потисничество на хора

и ще спазвам Твоите заповеди;

135осияй Своя служител със светлината на лицето Си

и ме научи на Своите наредби.

136Очите ми изливат потоци сълзи,

понеже мнозина не спазват Твоя Закон.

Цаде

137Господи, Ти си справедлив

и Твоите присъди са правилни.

138Разпоредбите, които Ти си дал,

са правда и съвършена истина.

139Моята любов към Твоето дело ме изгаря,

защото враговете ми забравиха Твоето слово.

140Твоето слово е напълно сигурно

и Твоят служител го обича.

141Аз съм много млад и презрян,

но Твоите заповеди не забравям.

142Твоята правда е вечна правда

и Твоят Закон е истина.

143Скръб и тъга ме постигнаха,

но Твоите заповеди са моя утеха.

144Твоите разпоредби са за всички времена;

вразуми ме и ще живея.

Коф

145Зова от все сърце:

„Чуй ме, Господи, и ще спазвам Твоите заповеди.“

146Тебе призовавам: Спаси ме

и ще следвам Твоите разпоредби.

147Изпреварвам зората и се моля,

и на Твоето слово се уповавам.

148Очите ми винаги са будни още преди утринната стража,

за да се вдълбочавам в Твоето слово.

149Господи, чуй моя глас заради Своята милост;

запази живота ми, тъй както си отсъдил.

150Онези, които злостно ме преследват, се приближиха;

те са далече от Твоя Закон.

151Господи, Ти си близо

и всички Твои заповеди са истина.

152Аз отдавна зная за Твоите разпоредби,

които Ти за вечни времена си установил.

Реш

153Виж скръбта ми и ме избави,

защото не забравям Твоя Закон.

154Защити моето дело и ме спаси;

запази живота ми според Своето слово.

155Спасението е далече от нечестивите,

защото те не търсят Твоите наредби.

156Господи, Твоята милост е голяма,

запази живота ми, тъй както си отсъдил.

157Моите гонители и врагове са много,

но от Твоите заповеди не отстъпвам.

158Виждам отстъпниците и с погнуса се отвръщам,

понеже те не се придържат към Твоето слово.

159Виж колко обичам Твоите заповеди;

Господи, заради Своята милост запази живота ми.

160Истината е основа на Твоето слово

и всяко Твое справедливо решение е вечно.

Син

161Князете ме гонят, без да имам вина,

но сърцето ми изпитва страхопочитание пред Твоето слово.

162Радвам се на Твоето слово,

както онзи, който получава голяма печалба.

163Мразя лъжата и се гнуся от нея,

а Твоя Закон обичам.

164Седем пъти на ден Те прославям

за Твоите справедливи решения.

165Тези, които обичат Твоя Закон, се радват на голямо благоденствие

и те не могат да се препънат.

166Господи, очаквам от Тебе спасение

и изпълнявам Твоите заповеди.

167Душата ми следва Твоите разпоредби

и много ги обичам.

168Следвам Твоите заповеди и Твоите разпоредби –

Ти виждаш всичките ми пътища.

Тав

169Господи, нека да стигне моят вик до Тебе;

вразуми ме чрез Своето слово.

170Нека да дойде молбата ми пред Тебе;

избави ме, както обеща.

171Устата ми ще произнесе възхвала,

защото ме научи на Твоите закони.

172Езикът ми ще възвести Твоето слово,

защото всички Твои заповеди са справедливи.

173Простри ръката Си да ми помогнеш,

защото аз избрах Твоите заповеди.

174Господи, копнея за спасение от Тебе

и Твоят Закон е утеха за мене.

175Надари ме с живот, за да мога да Те славя

и Твоите решения да ми помагат.

176Заблудих се като изгубена овца:

потърси Своя служител, защото не съм забравил Твоите заповеди.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.