BG | EN

Поздрав и благослов

1Павел и Тимотей, слуги на Иисус Христос, до всички вярващи в Иисус Христос, които се намират във Филипи, заедно с църковните ръководители и помощниците им. 2Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Благодарствена молитва за филипяните

3Благодаря на своя Бог всеки път, когато си спомня за вас – 4винаги във всяка своя молитва с радост се моля за всички вас. 5Благодаря за вашето участие в благовестието от първия ден и досега. 6И съм уверен в това, че Този, Който започна у вас доброто дело, ще го завърши до деня на Иисус Христос. 7Оправдано е да мисля така за всички вас, защото сте в сърцето ми, тъй като всички вие сте съпричастни заедно с мене в благодатта – и когато съм в окови, и когато защитавам и утвърждавам благовестието. 8Бог ми е свидетел колко много обичам всички вас с любов, каквато е любовта на Иисус Христос. 9Моля се вашата любов все повече и повече да се усилва чрез знание и преценка за всичко, 10за да различавате какво е добро. Така ще бъдете чисти и безупречни в Христовия ден, 11изпълнени с плодовете на добродетелта, дарени чрез Иисус Христос, за слава и похвала на Бога.

Полза от затворничеството на апостола за благовестието

12Желая, братя, да знаете, че това, което ми се случи, спомогна за по-голям успех на благовестието, 13защото на цялата дворцова стража и на всички други стана известно, че аз съм окован заради Христос. 14И повечето от братята по вяра в Господа, насърчени от моите окови, започнаха по-смело, без страх да проповядват Божието слово. 15Наистина някои проповядват Христос от завист и увлечение по спорове, а други – от най-добри намерения. 16Едните проповядват Христос от желание да спорят, не от чисти подбуди, като мислят, че увеличават тежестта на оковите ми. 17А другите проповядват от любов, като знаят, че аз съм определен да защитавам благовестието. 18Но какво от това? Във всеки случай, било с умисъл, било искрено, Христос се проповядва. Затова се радвам и ще се радвам, 19защото зная, че това ще ми послужи за спасение благодарение на вашата молитва и чрез съдействието на Духа на Иисус Христос. 20Затова очаквам с голямо желание и се надявам, че в нищо няма да се посрамя, но ще се постарая много смело, както винаги, така и сега Христос да се възвеличи чрез тялото ми – било чрез живот, било чрез смърт. 21Защото за мене животът е Христос, а смъртта – придобивка. 22Ако ли живеенето ми в плът е плодотворно, не зная кое да предпочета. 23Привличат ме и двете: желая да се освободя и да бъда с Христос, защото това е много по-добро. 24Но да остана в плът е по-необходимо за вас. 25Аз зная със сигурност, че ще остана и ще бъда заедно с всички вас за ваш напредък и за радост във вярата, 26тъй че когато дойда повторно при вас, да можете чрез мене много повече да бъдете хвалени заради единението с Иисус Христос.

Съвети за твърдост във вярата

27Само живейте достойно за Христовото благовестие, та било че дойда и ви видя, било че отсъствам, да чувам за вас, че устоявате в единомислие и като един се борите за благовестената вяра. 28Изобщо не се плашете от противниците: това ще е доказателство за тяхната гибел и за вашето спасение. И това е от Бога, 29защото на вас е дадено не само да вярвате в Христос, но и да страдате за Него, 30като водите същата борба, каквато видяхте, че аз водих, и сега чувате, че водя.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.