BG | EN

Иисус Христос на съд пред Пилат

Мт. 27:1-2,11-26; Лк. 23:1-5,13-25; Йн. 18:28-19:16

1Веднага на другата сутрин първосвещениците заедно със стареите и книжниците, както и целият синедрион, се събраха на съвет, вързаха Иисус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.

2Пилат Го попита: „Ти ли си юдейският Цар?“ А Той отговори: „Ти сам го казваш.“ 3Тогава първосвещениците повдигнаха много обвинения против Него. 4А Пилат пак Го попита: „Нищо ли няма да отговориш? Виж за колко неща Те обвиняват.“ 5Но Иисус повече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.

6А на празника Пасха той им освобождаваше по един затворник, когото те поискат. 7Имаше един човек на име Варава, затворен заедно с бунтовници, които по време на бунт бяха извършили убийство. 8Народът завика и започна да моли Пилат да постъпи така, както винаги. 9А той им отговори: „Искате ли да ви освободя юдейския Цар?“ 10Защото знаеше, че първосвещениците Го бяха предали от завист. 11Но първосвещениците подбудиха народа да измоли по-добре да им освободи Варава. 12Пилат пак им заговори: „Как искате да постъпя с Този, Когото вие наричате юдейски Цар?“ 13Те отново закрещяха: „Разпъни Го!“ 14Пилат им рече: „Та какво зло е извършил Той?“ Но те още по-силно закрещяха: „Разпъни Го!“

15Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна на свобода Варава, а нареди Иисус да бъде бичуван и разпънат.

Издевателството на войниците

Мт. 27:27-31; Йн. 19:2-3

16Войниците Го отведоха в двореца, тоест в преторията, и свикаха цялата дружина. 17Облякоха Му багреница, сплетоха венец от тръни и Му го наложиха на главата. 18След това започнаха да Го поздравяват: „Радвай се, Царю юдейски!“ 19Биеха Го по главата с тръстиков прът, заплюваха Го и Му се покланяха, коленичейки. 20След като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха на разпятие.

Разпъване на Иисус Христос

Мт. 27:32-44; Лк. 23:26-43; Йн. 19:17-27

21Тогава заставиха някой си Симон Киринеец, баща на Александър и Руф, който се връщаше от полето, да носи кръста Му. 22Заведоха Го в местността Голгота, което в превод означава Лобно място. 23Подаваха Му да пие вино, смесено със смирна, но Той не прие. 24Онези, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, като хвърлиха жребий кой какво да вземе. 25Беше третият час, когато Го разпънаха. 26Имаше и надпис с обвинението Му: „юдейският цар“.

27Заедно с Него разпънаха двама разбойници – единия отдясно, а другия отляво на Него. 28Тогава се сбъдна Писанието, което казва: „И към престъпниците бе причислен.“ 29Минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глава и викаха: „У-у…! Ти, Който разрушаваш храма и за три дена го изграждаш, 30спаси Себе Си и слез от кръста!“ 31Също и първосвещениците заедно с книжниците се присмиваха и говореха помежду си: „Други спаси, а Себе Си не може да спаси. 32Христос, Царят на Израил, нека сега слезе от кръста, за да видим и да повярваме.“ Също така Го ругаеха и разпънатите с Него.

Кръстна смърт на Иисус Христос

Мт. 27:45-56; Лк. 23:44-49; Йн. 19:28-30

33В шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. 34А в деветия час Иисус извика с висок глас: „Елоѝ, Елоѝ, лама̀ савахтанѝ?“, което в превод означава: „Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме изоставил?“ 35Някои от застаналите наоколо, като чуха, казаха: „Вижте, вика Илия.“ 36Един пък прибяга, натопи гъба в оцет и като я надяна на тръстиков прът, подаде Му да пие с думите: „Хайде да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.“ 37А Иисус, като извика силно, издъхна.

38И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. 39А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че Той извика така и издъхна, каза: „Наистина Този Човек е бил Божий Син.“

40Там бяха също жени, които гледаха отдалеч. Между тях бяха Мария Магдалина, Мария, майка на малкия Яков и на Йосия, както и Саломия. 41Те и тогава, когато Иисус беше в Галилея, Го следваха и Му служеха. Имаше и много други жени, дошли заедно с Него в Йерусалим.

Снемане на Иисус от кръста и погребението Му

Мт. 27:57-61; Лк. 23:50-56; Йн. 19:38-42

42А когато вече се свечери – понеже беше подготвителен ден, което означава денят срещу събота, – 43дойде Йосиф от Ариматея, виден член на съвета, който също очакваше Божието царство. Той се осмели да влезе при Пилат и поиска тялото на Иисус. 44Пилат се учуди, че Той вече е умрял. Затова повика стотника и го попита дали отдавна е умрял. 45Когато стотникът потвърди, Пилат предаде тялото на Йосиф. 46А той, като купи плащаница, сне Го, обви Го в плащаницата и Го положи в гроб, изсечен в скала. След това той привали камък върху входа на гроба. 47А Мария Магдалина и Мария, майката на Йосия, гледаха къде Го полагат.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.