BG | EN

Фарисеите искат знамения

Мк. 8:11-13; Лк. 12:54-56

1Дойдоха при Иисус фарисеи и садукеи и, за да Го поставят в затруднение, поискаха да им покаже знамение от небето. 2А Той им отговори: „Привечер казвате: „Времето ще е хубаво, защото небето е червено.“ 3И сутрин: „Днес ще има буря, защото небето мрачно червенее.“ Лицемери! Вида на небето умеете да разпознавате, а знаменията на времето не можете ли? 4Род лукав и прелюбодеен желае знамение, но няма да му се даде друго знамение освен знамението на пророк Йона.“ И като ги остави, отмина.

Предпазване от фарисейски и садукейски учения

Мк. 8:14-21

5Когато преминаха на отсрещния бряг, учениците Му бяха забравили да вземат хляб. 6Иисус им рече: „Внимавайте и се пазете от фарисейския и садукейския квас.“ 7А те си помислиха и си казваха: „Това е, защото не взехме хляб.“ 8Иисус забеляза това и им рече: „Маловерци, защо сте се замислили, че не сте взели хляб? 9Още ли не разбирате и не помните петте хляба на петте хиляди души и колко кошници събрахте? 10Нито седемте хляба на четири хиляди души и колко коша събрахте? 11Как не разбирате, че не за хляб ви казах: „Пазете се от фарисейския и садукейския квас“.“ 12Тогава проумяха, че не им беше казал да се пазят от квас за хляб, а от учението на фарисеите и садукеите.

Апостол Петър изповядва вярата в Иисус Христос

Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21

13Когато дойде в областта на Кесария Филипова, Иисус попита учениците Си: „За кого Ме смятат хората Мене, Сина човешки?“ 14Те отговориха: „Едни – за Йоан Кръстител, други – за Илия, някои пък – за Йеремия или за един от пророците.“ 15Каза им: „А вие за кого Ме смятате?“ 16Симон Петър отговори: „Ти си Христос, Синът на живия Бог!“ 17Тогава Иисус му рече: „Блажен си, Симоне, сине на Йона, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят небесен Отец. 18И Аз ти казвам, че ти си Петър и на този камък ще построя църквата Си, и адовите сили няма да ѝ надделеят. 19Ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото не простиш на земята, няма да бъде простено на небесата, а каквото простиш на земята, ще бъде простено на небесата.“ 20Тогава Иисус заповяда на учениците Си да не казват на никого, че Той е Христос.

Първо предсказание за смъртта и възкресението на Иисус Христос

Мк. 8:31-33; Лк. 9:22

21Оттогава Иисус започна да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и да възкръсне на третия ден. 22А Петър се отдели с Него настрана и Го убеждаваше: „Опазил те Бог, Господи! Дано не стане това с Тебе!“ 23Но Иисус се обърна към Петър и му рече: „Махни се от Мене, сатана! Ти ми пречиш, защото мислиш не за Божието, а за човешкото.“

Да следваме Иисус Христос със себеотрицание

Мк. 8:34-9:1; Лк. 9:23-27

24Тогава Иисус рече на учениците Си: „Ако някой иска да Ме следва, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да Ме последва. 25Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който погуби живота си заради Мене, ще го спечели. 26И каква полза за човека, ако придобие целия свят, а навреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? 27Защото Синът човешки ще дойде със славата на Своя Отец заедно с ангелите Си и тогава ще въздаде на всеки според делата му. 28Истината ви казвам: тук стоят някои, които ще доживеят да видят Сина човешки да идва като цар.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.