BG | EN

1Затова Господ Вседържител казва: „Внимавайте, Аз изпращам Своя вестител и той ще подготви пътя пред Мене. След това внезапно в храма Си ще дойдат Господ, Когото вие търсите, както и Ангелът на завета, Когото вие желаете; ето този Ангел идва.“

2И кой ще издържи деня на идването Му, и кой ще устои, когато Той се яви? Той е като огън на леяр при разтопяване и като сапунена пяна в корито за пране. 3Той ще започне да претопява и очиства сребро – така Той ще очисти потомците на Левий и ще ги претопи като злато и сребро, за да принасят благочестиво жертва на Господа. 4Тогава принасяните в Юдея и Йерусалим жертви ще бъдат приятни на Господа, както в древни дни и както през отминалите години.

5Господ Вседържител казва: „Аз ще дойда при вас за съд и ще бъда бърз изобличител на магьосници и прелюбодейци и на онези, които се кълнат лъжливо и задържат заплатата на наемниците, притесняват вдовиците и сираците и отблъсват чужденците, а и нямат страх от Мене.“

Греховете на народа

6Господ Вседържител казва: „Тъй като Аз съм Господ, Аз не се променям – затова и вие, потомците на Яков, не загинахте. 7Още от дните на предците си се отклонявахте от наредбите Ми и не ги спазвате. Обърнете се към Мене и Аз ще се обърна към вас. Вие ще попитате: „Как да се обърнем?“ 8Може ли човек да заблуждава Бога? А вие Ме заблуждавате. Ще попитате още: „С какво Те заблуждавахме?“ – С десятъците и жертвените приноси. 9Тежко проклятие лежи над вас, защото вие – целият народ – Ме заблуждавате. 10Внесете всички десятъци в храма, за да има храна в Моя дом. Поне в това Ме подложете на изпитание – казва Господ Вседържител, – а няма ли да разкрия за вас небесните отвори, за да излея върху вас изобилно благословение? 11Заради вас ще забраня на всеядните скакалци да изпояждат вашите земни плодове и вашата лоза на полето няма да остане без гроздето си – казва Господ Вседържител. 12Тогава всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете желана земя“ – казва Господ Вседържител.

Разликата между праведен и нечестив

13„Думите ви пред Мене са дръзки – казва Господ. Ще попитате: „Какво сме говорили против Тебе?“ 14Вие казахте: „Напразно служим на Бога и каква полза, че спазвахме наредбите Му и ходехме в жалейна дреха пред Господа Вседържителя? 15И сега ние облажаваме надменните. Да! По-добре се нареждат онези, които вършат беззакония; те, макар и да изкушават Бога, остават ненаказани.“

16Но онези, които благоговеят пред Господа, си казват един на друг: „Господ внимава и чува всичко това, и пред Него се пише възпоменателна книга за онези, които благоговеят пред Господа и прославят името Му.“ 17Господ Вседържител казва: „И така, такива ще бъдат Мои, те ще бъдат Моя собственост в онзи ден, който Аз ще определя. Към тях ще бъда благосклонен, както е благосклонен човек към сина си, който работи за него. 18Тогава отново ще направите разлика между праведник и нечестив, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не Му служи.

19 Защото, ето ще дойде ден, пламтящ като пещ. Тогава всички надменни хора, както и онези, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама. Тях ще ги изгори настъпващият ден, така че няма да им остави нито корен, нито клони. 20А за вас, които благоговеете пред Моето име, ще изгрее Слънцето на Правдата и щастие ще има в лъчите Му. Тогава вие ще се раздвижите и ще се разиграете като охранени телета. 21В онзи ден, който Аз ще определя, вие ще поразявате нечестивите, защото те ще бъдат прах под стъпалата на краката ви.

Илия като предвестник на деня Господен

22Помнете Закона на Моя служител Мойсей, който Аз му дадох на Хорив за цял Израил! Помнете така също правилата и наредбите.

23Ето преди да настъпи великият и страшен ден Господен, Аз ще изпратя при вас пророк Илия, 24Той ще обърне отново сърцата на бащите към децата им и сърцата на децата – към бащите им. Той ще ги примири така, че когато Аз дойда, да не предам тази земя на проклятие“.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.