BG | EN

Божията любов към Израил

1Пророческа присъда. Слово от Господа към Израил, записано чрез ръката на Малахия.

2Господ е казал: „Аз възлюбих вас, израилтяните.“ А вие възразявате: „В какво си проявил Ти любов към нас?“ На това Господ отговаря: „Исав не беше ли брат на Яков? Но Аз възлюбих Яков, 3а Исав намразих и предадох планините му на опустошение и владенията му – на степните чакали. 4Макар потомците от племето на Едом да говорят: „Ние сме разорени, но отново ще изградим разрушеното“, но Аз, Господ Вседържител, казвам: „Те ще построят, но Аз ще разруша.“ И ще ги нарекат нечестива страна – народ, срещу който Господ завинаги се е разгневил. 5Очите ви ще видят всичко това и вие ще кажете: „Господ се възвеличи и извън границите на Израил“!“

Греховете на свещениците

6„Син почита баща си и роб – господаря си. Ако Аз съм баща, къде е тогава почитта към Мене? И ако Аз съм Господ, къде е благоговението пред Мене?“ – това казва Господ Вседържител на вас, свещеници, които презирате името Му. Но вие възразявате на Господа: „С какво показахме презрение към Твоето име?“ 7На това Той отговаря: „Вие принасяте на жертвеника Ми осквернени дарове, а казвате: „С какво показахме презрение?“ – С това, че казвате: „Трапезата на Господа не е тъй важна.“ 8А когато принасяте в жертва слепи животни, това не е ли лошо? Или когато принасяте куци и болни, това не е ли лошо? Поднеси това на твоя управител, ще окаже ли той благоволение към тебе и ще те приеме ли благосклонно?“ – казва Господ Вседържител.

9А сега се постарайте да умилостивите Бога, за да прояви милост към нас. Може ли Господ Вседържител милостиво да приеме такива приноси от ръцете ви, милостиво да ви приеме? 10Господ Вседържител казва още: „По-добре някой от вас да затвори вратата на храма, за да не поддържат напразно огън на жертвеника Ми. Благоволението Ми не е към вас и приносът от ръцете ви не Ми е благоугоден. 11Моето име ще се възвеличи между народите от Изток до Запад и на всяко място ще принасят на името Ми тамян и чиста жертва! Наистина Моето име ще се възвеличи между народите“ – казва Господ Вседържител. 12„А вие го осквернявате с това, че казвате: „Трапезата на Господа не е тъй важна; това, което е върху нея, не е значително.“ 13При това казвате: „Каква тегоба е тя!“, и я пренебрегвате“ – казва Господ Вседържител. „Вие принасяте и предлагате като жертва крадени, куци и болни животни. Мога ли Аз, Господ, да приемам с благоволение такива приноси от ръцете ви? 14Проклет да бъде измамникът, който има в стадото мъжко без недостатък и го е обрекъл, а принася в жертва пред Господа нещо с недостатък. Защото Аз съм велик Цар и народите ще благоговеят пред името Ми.“ Това казва Господ Вседържител.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.