BG | EN

Наставления към учениците

Мт. 18:6-7,15,21,22; Мк. 9:42

1Иисус рече на учениците Си: „Не е възможно да не дойдат изкушения, но горко на онзи, чрез когото идват. 2За него е по-добре да му окачат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето, отколкото да съблазни един от тези, малките. 3Бъдете внимателни към себе си!

Ако съгреши брат ти, укори го, и ако се покае, прости му. 4И ако седем пъти на ден съгреши против тебе и седем пъти се обърне към тебе и каже: „Разкайвам се“ – прости му!“

5Тогава апостолите рекоха на Господ: „Укрепи у нас вярата!“ 6А Господ отвърна: „Ако имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тази черница: „Изтръгни се и се посади в морето“, и тя би ви послушала.

7Кой от вас, когато се завърне от полето негов слуга – орач или овчар, ще му рече веднага: „Върви, седни на трапезата“? 8Няма ли да му рече: „Приготви да вечерям, препаши се и ми шетай, докато ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш“? 9Нима ще благодари на слугата си, че е изпълнил заповедта? Не мисля. 10Тъй и вие, когато изпълните всичко, което ви е заповядано, казвайте: „Ние сме негодни слуги; извършихме това, което бяхме длъжни да извършим“.“

Излекуване на десет прокажени

11На път за Йерусалим Иисус минаваше между Самария и Галилея.

12Когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет прокажени. Те се спряха отдалеч 13и с висок глас извикаха: „Иисусе, Учителю, смили се над нас!“ 14Той ги видя и им рече: „Идете, покажете се на свещениците!“ И докато отиваха, те се очистиха от проказата. 15Един от тях, като видя, че е изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, 16и падна по лице пред нозете Му, като Му благодареше. А той беше самарянин. 17Тогава Иисус рече: „Нали десетимата се очистиха? А къде са останалите деветима? 18Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат слава на Бога, освен този другородец.“ 19И му рече: „Стани, иди си! Твоята вяра те спаси.“

За идването на Божието царство

Мт. 24:23-28,37-41

20Попитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, Иисус им отговори: „Божието царство няма да дойде така, че да бъде забелязано по външни знаци, 21нито ще рекат: „Ето тук е, или пък там.“ Защото, ето Божието царство е вътре у вас.“ 22Тогава каза на учениците Си: „Ще дойде време, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина човешки, но няма да видите. 23И ще ви кажат: „Ето тук е или там е!“ Но вие не ходете след тях и не Го търсете! 24Защото, както светкавицата блясва от единия до другия край на небето, тъй ще бъде и Синът човешки в Своя ден. 25Но преди това Той трябва да понесе много страдания и да бъде отхвърлен от това поколение. 26И както беше в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Сина човешки: 27ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до онзи ден, в който Ной влезе в ковчега. Тогава дойде потопът и погуби всички. 28Или както беше в дните на Лот: ядяха и пиеха, купуваха и продаваха, садяха и строяха. 29Но в деня, в който Лот напусна Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. 30Тъй ще бъде и в деня, когато се яви Синът човешки. 31В този ден ако някой бъде на покрива, а нещата му – в къщи, да не слиза да ги взима! Ако пък някой е на полето, да не се обръща назад! 32Спомняйте си за жената на Лот! 33Който поиска да спаси живота си, ще го погуби; а който го погуби, ще го спаси. 34Казвам ви: в онази нощ двама ще бъдат в една постеля – единия ще вземат, а другия ще оставят. 35Две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят. 36Двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят.“ 37Те го попитаха: „Къде ще е това, Господи?“ А Той им рече: „Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.