BG | EN

Първосвещеническата молитва на Иисус Христос

1Иисус изрече всичко това, вдигна очи към небето и каза: „Отче! Дойде часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти 2според властта, която си Му дал над всяка плът, за да даде вечен живот на всички, които си Му дал. 3А вечен живот е това – да познават Тебе, Единствения Истински Бог, и пратения от Тебе Иисус Христос. 4Аз Те прославих на земята, извърших делото, което Ми бе възложил да изпълня. 5А сега прослави Ме Ти, Отче, у Тебе Самия със славата, която имах у Тебе преди да съществува светът.

6Открих Твоето име на хората, които си Ми дал от света. Те бяха Твои и Ти Ми ги даде и спазиха Твоето слово. 7Сега разбраха, че всичко, което си Ми дал, е от Тебе. 8Защото им предадох словата, които Ти Ми даде, и те приеха и разбраха наистина, че съм излязъл от Тебе, и повярваха, че Ти си Ме изпратил.

9Аз се моля за тях. Не за света се моля, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои. 10И всичко Мое е Твое; и Твоето – Мое, и се прославих чрез тях. 11Не съм вече в света, но те са в света, а Аз идвам при Тебе. Отче Свети, опази ги чрез Своето име – тях, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме Ние. 12Когато бях с тях, Аз ги пазех чрез Твоето име. Тези, които си Ми дал, опазих и никой от тях не погина освен сина на гибелта, за да се сбъдне Писанието. 13А сега идвам при Тебе и казвам това, докато съм в света, за да имат у себе си пълна Моята радост. 14Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. 15Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. 16Те не са от света, както и Аз не съм от света. 17Освети ги чрез Своята истина; Твоето слово е истина. 18Както Ти изпрати Мене в света, така и Аз изпратих тях в света. 19И за тях Аз посвещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

20И не само за тях се моля, но и за тези, които чрез тяхното слово вярват в Мене: 21да бъдат всички едно – както Ти, Отче, си в Мене и Аз – в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме изпратил. 22И славата, която Ми бе дал, Аз дадох на тях, за да бъдат едно, както Ние сме едно. 23Аз съм в тях и Ти си в Мене, за да бъдат в пълно единство и светът да разбере, че Ти си Ме изпратил и си ги обикнал, както обикна Мене.

24Отче, тези, които си Ми дал, желая и те да бъдат с Мене там, където съм Аз, за да гледат Моята слава, която си Ми дал, защото Ти Ме обикна преди сътворяването на света. 25Отче праведни! Светът не Те позна. Но Аз Те познах, а и те познаха, че Ти си Ме изпратил. 26Аз им възвестих Твоето име и ще го възвестявам, та любовта, с която си Ме обикнал, да бъде в тях и Аз – в тях.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.