BG | EN

Увод

1Слова и дела на Йеремия, син на Хелкия, един от свещениците, който живееше в Анатот във Вениаминовата земя, 2на когото Господ говори в дните на юдейския цар Йосия, син на Амон, в тринадесетата година от царуването му, 3а също по времето на юдейския цар Йоаким, син на Йосия, до единадесетата година на юдейския цар Седекия, син на Йосия, до отвеждането в плен на Йерусалим в петия месец.

Господ призовава Йеремия

4И Господ ми каза: 5„Избрах те, преди да те създам в майчината утроба, и те определих, преди да се родиш. Поставих те за пророк на народите.“ 6Тогава казах: „Ах, Господи Боже, ето не умея да говоря, защото съм млад.“ 7Но Господ ми каза: „Не казвай: „Аз съм млад“; ще отидеш при всеки, при когото те изпратя, и ще говориш всичко, което ти заповядвам. 8Не се страхувай, защото Аз съм с тебе, за да те избавям – казва Господ.“ 9Тогава Господ протегна ръката Си и докосна устните ми. И Господ ми каза: „Ето вложих Своите слова в твоята уста. 10Виж, поставих те днес над народите и над царствата, да изкореняваш и да разоряваш, да погубваш и да разрушаваш, да съзиждаш и да насаждаш.“

Потвърждение на призоваването и пратеничеството

11И Господ ме попита: „Какво виждаш ти, Йеремия?“ Тогава отговорих: „Аз виждам бадемов клон.“ 12Тогава Господ ми каза: „Правилно си видял, защото Аз бдя да се изпълни словото Ми.“ 13И Господ втори път изрече слово към мене: „Какво виждаш ти?“ Тогава казах: „Виждам врящ котел, наклонен откъм север.“

14И Господ ми каза: „От север ще се появи внезапно бедствие върху жителите на страната. 15Защото ето ще призова всички племена на северните царства, казва Господ. Тогава ще дойдат и всеки ще постави престола си при входа на портите на Йерусалим и срещу всичките му стени, които го заобикалят, и срещу всички юдейски градове. 16И ще произнеса Своите присъди за всичките им беззакония, тъй като Ме изоставиха и принасяха жертви на други богове, и се покланяха на изделия на своите ръце. 17Обаче ти препаши слабините си и се приготви да им кажеш всичко, което Аз ти заповядвам. Не се плаши от тях, за да не те поразя пред очите им. 18А ето Аз те правя днес като укрепен град, като железен стълб и като медни стени против цялата тази страна, против царете на Юдея, против князете ѝ, против свещениците ѝ и против народа на тази страна. 19Те ще воюват против тебе, но няма да те победят, защото Аз съм с тебе, за да те избавям“ – казва Господ.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.