BG | EN

Поздрав

1Яков, слуга на Бога и на Господ Иисус Христос, изпраща поздрав на дванадесетте племена, разпръснати по света.

Вяра и мъдрост

2Братя мои, когато изпаднете в разни изкушения, бъдете изпълнени с радост, 3тъй като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. 4Търпението обаче нека да води към нещо съвършено, за да бъдете съвършени и безукорни и да не изоставате в нищо.

5Ако пък на някого от вас не достига мъдрост, нека измоли от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, и ще му даде. 6Но да моли с вяра и никак да не се съмнява, защото онзи, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и разлюлявана от вятъра. 7Нека такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, 8тъй като двуличният човек е непостоянен във всичките си начинания.

Истинско и мнимо величие

9Унизеният брат да се хвали със своето въздигане, 10а богатият – със своето унижение, защото той ще премине като цвета на тревата: 11когато слънцето изгрее и с жегата си изсуши тревата, цветът ѝ вехне и хубостта на гледката изчезва; тъй ще погине и богатият в своите начинания.

Причина за изкушението

12Блажен е човекът, който търпи изкушение, защото след като устои на изпитанието, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.

13Никой, когато е в изкушение, да не казва: „Бог ме изкушава.“ Защото Бог не се изкушава от зло, а и Сам не изкушава никого. 14Всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си страст. 15Сетне страстта зачева и ражда грях, а грехът, като съзрее, ражда смърт.

16Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя! 17Всяко добро дарение и всеки съвършен дар идва отгоре, от Твореца на небесните светила, Който никога не се променя, нито пък помръква. 18Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като първи плодове сред създанията Му.

Слушатели и последователи на учението

19И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене и бавен на гняв. 20Защото човек в гнева си не постъпва според Божията правда. 21Затова отхвърлете всяка нечистота и неизказана злоба, за да приемете с кротост посаденото във вас учение, което може да спаси душите ви.

22Изпълнявайте учението, а не бъдете само слушатели, които заблуждават себе си. 23Защото онзи, който слуша словото и не го изпълнява, той прилича на човек, който гледа собственото си лице в огледало: 24погледне се, отмине и веднага забравя как изглежда. 25Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той не само слуша, за да забрави после, а е изпълнител на делото и той ще бъде блажен в начинанието си.

26Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, той мами сърцето си и неговото благочестие е суетно. 27Чисто и непорочно благочестие пред Бог и Отец е това: да се грижиш за сираци и вдовици в техните страдания и да се пазиш неосквернен от света.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.