BG | EN

Бог, Който е единствен, закриля Израил

1А сега така казва Господ, Който те е сътворил, Якове, и Който е определил предназначението ти, Израилю: „Не се бой, защото Аз те спасих, призовах те по име – ти си Мой. 2Когато минаваш през водите, Аз съм с тебе; минаваш ли през реките – те няма да те потопят. Когато тръгнеш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те обгори. 3Защото Аз съм Господ, твоят Бог, Всесветият Господ на Израил, твой Спасител. Дадох Египет за твой откуп, предложих Куш и Савея за тебе. 4Понеже си скъп и ценен в очите Ми, затова Аз те възлюбих, ще дам други като откуп за тебе и народи – за твоя живот. 5Не се бой, защото Аз съм с тебе; от изток ще доведа твоето потомство и от запад ще те събера. 6На севера ще кажа: „Върни“, на юга – „Не задържай“. Доведи синовете Ми отдалече и дъщерите Ми – от крайните предели на земята, 7както и всеки, който се нарича с Моето име, когото съм сътворил за Моя прослава, устроил и създал.“

8Изведи народа, който е сляп, макар да има очи, и е глух, макар да има уши. 9Нека всички народи се съберат заедно и нека се стекат племената. Кой измежду тях е предсказал това? Нека възвестят това, което е било отначало, нека представят свои свидетели, за да получат оправдателна присъда, за да може да се чуе и да се каже: „Наистина е така!“ 10„А Мои свидетели – казва Господ – сте вие и Моят служител, когото избрах, за да разберете и да повярвате в Мене, и да знаете, че това съм Аз: преди Мене нямаше бог и след Мене няма да има. 11Аз, Аз съм Господ, и освен Мене няма Спасител. 12Аз възвестих и ви спасих, показах, че между вас не е имало чужд бог. Вие сте Мои свидетели, че Аз съм Бог“ – казва Господ. 13„Аз съм вечно един и същ и никой не може да избави от ръката Ми. Аз действам и кой ще ми попречи?

14Така казва Господ, вашият Изкупител, Всесвятият Господ на Израил. За вас изпратих пратеници към Вавилон и разбих всички укрепващи приспособления, разбих и халдейците – ликуването им се превърна в ридания. 15Аз съм Всесветият ваш Господ, Творец на Израил, ваш Цар. 16Така казва Господ, Който проправи път в морето, сред буйните води – пътека; 17Който изведе египетските колесници и коне, войската и силните воини. Те легнаха на земята, но повече не станаха; бяха унищожени и угаснаха като фитил. 18Но вие не си спомняте за онова, което е било преди, нито мислите за предишните събития. 19Ето Аз творя нещо ново. То вече се появява – нима не искате да го забележите? Аз ще прокарам път през пустинята, улици – през пуста земя. 20Полските зверове, чакалите и щраусите ще Ме прославят, защото ще направя така, че да потече вода в пустините, реки – в безводната земя, за да напоя избрания от Мене народ. 21Този народ, който Аз създадох за Самия Себе Си, ще възвести Моята слава.“

Неблагодарността на Израил

22„А ти, Якове, не Ме призоваваше; ти, Израилю, не се потруди за Мене. 23Не Ми принасяше свои агнета за всеизгаряне, нито Ме почиташе с жертвите си. Не те принуждавах да Ми служиш с хлебни приноси и не изисквах от тебе кадения. 24Ти не Ми купуваше благовонна тръстика с пари, нито Ме насищаше с тлъстина от жертвите си. Но Ме затрудняваше със своите грехове, дотягаше Ми със своите злодеяния. 25Аз, Аз Сам заличавам твоите беззакония заради Самия Себе Си и няма да си спомням повече греховете ти. 26Призови Ме, ще се съдим един друг. Говори, за да се оправдаеш. 27Твоят баща съгреши и твоите защитници отстъпиха от Мене. 28Затова отнех свещенството от ръководителите на светилището, предадох потомците на Яков на проклятие и Израил – на поругание.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.