BG | EN

1И тъй, подражавайте на Бога като обични деца 2и живейте в любов, както и Христос ни обикна и предаде Себе Си за нас като приношение и жертва, които са приятно благоухание за Бога.

3Както подхожда на вярващи, въобще да не се споменават между вас блудство и всяка нечистота или користолюбие, 4нито безсрамни, празни и лекомислени думи, които са неприлични, но много повече – благодарения. 5Защото това трябва да знаете, че никой блудник или нечист, или користолюбец – това е равно на идолослужение – няма наследство в царството на Христос и Бога. 6Никой да не ви прелъстява с празни думи, понеже заради всичко това гневът на Бога идва върху онези, синовете на непослушанието. 7И тъй, не ставайте техни съучастници, 8понеже някога бяхте в тъмнина, а сега чрез Господа сте в светлина. Постъпвайте като деца на светлината 9– защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, справедливост и истина, – 10като изпитвате кое е благоугодно на Бога. 11Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, напротив – изобличавайте ги. 12Защото за онова, което нечестивците вършат тайно, срамно е и да се говори. 13А на светлина всичко става ясно, 14понеже всичко, което е открито, е светлина. Затова се казва: „Стани ти, спящият, възкръсни от мъртвите и Христос ще те осветли.“

15И тъй, гледайте внимателно как да постъпвате, не като невежи, а като мъдри, 16добре използвайте времето, защото дните са измамни. 17Затова не бъдете неразумни, но разпознавайте кое е Божия воля. 18И не се опивайте с вино, от което произлиза непорядъчен живот, но се изпълвайте с Духа. 19Назидавайте се взаимно с псалми, славословия и с духовни песни, като възпявате сладкогласно в сърцата си Господа 20и благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Иисус Христос.

21Покорявайте се един на друг със страхопочитание към Бога.

Съпруг и съпруга

22Вие, жени, покорявайте се на мъжете си като на Господа, 23защото мъжът е глава на жената, както Христос е Глава на Църквата и Той е Спасител на тялото. 24Но както Църквата се покорява на Христос, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.

25Вие, мъже, обичайте жените си, както и Христос обикна Църквата и предаде Себе Си за нея, 26за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото, 27за да бъде Неговата Църква славна като невеста, която няма петно или бръчка, но да бъде свята и непорочна. 28Така и мъжете трябва да обичат жените си, както обичат телата си. Този, който обича своята жена, себе си обича. 29Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и се грижи за нея, както и Господ – за Църквата, 30понеже сме части на тялото Му – от плътта Му и от костите Му. 31„Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът.“ 32Тази тайна е велика и аз я отнасям към Христос и Църквата. 33Тъй и всеки един от вас така да обича своята жена, както обича себе си, а жената да почита мъжа си.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.