BG | EN

Поздрав и благослов

1Павел, по Божия воля апостол на Иисус Христос – до верните последователи на Иисус Христос в Ефес: 2благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Прослава на Бога за спасението чрез Иисус Христос

3Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който ни благослови чрез Христос с всяко духовно благословение от небесата, 4както и ни избра чрез Него, преди да бъде създаден светът, за да бъдем святи и непорочни пред Него чрез своята любов – 5Той ни предопредели да бъдем осиновени чрез Иисус Христос, по благоволението на Своята воля, 6за прослава на Неговата величествена благодат, с която ни е облагодарил чрез Своя възлюбен Син. 7Благодарение на Него имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете ни според богатството на Неговата благодат, 8която изобилно ни дарява заедно с безпределна премъдрост и разум. 9Той ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, което предварително бе решил в Себе Си, 10за да съедини в Христос всичко, което е на небесата и на земята, когато се осъществи изпълнението на времената. 11Чрез Него бяхме избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си, 12за да бъдем за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христос. 13Чрез Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието за вашето спасение, и повярвахте, получихте печата на обещания Свети Дух, 14Който е залог за нашето наследство, за да се изкупят вярващите за похвала на Божията слава.

Молитва за духовен напредък

15Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Иисус Христос и за любовта ви към всички вярващи, 16не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменавам в молитвите си – 17Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отецът на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете, 18и да просветли очите на сърцето ви, за да разберете каква е надеждата, към която сте призовани от Него, какво е за вярващите богатството на Неговото славно наследство 19и колко безмерно е величието на Неговата мощ у нас, които вярваме, чрез действието на крепката Му сила. 20С тази сила Той действа спрямо Христос, като Го възкреси от мъртвите и постави на небесата от дясната Си страна, 21над всяко началство, власт, сила, господство и над всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия, 22и подчини всичко под нозете Му, като Го постави над всичко Глава на Църквата, 23която е Негово тяло, пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всичко.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.