BG | EN

Спор в Антиохия

1А някои, дошли от Юдея, учеха братята: „Ако не се обрежете според Мойсеевия обред, не можете да се спасите.“ 2След като Павел и Варнава влязоха в спор с тях и имаха продължителни разисквания, реши се Павел и Варнава, както и някои от другите, да заминат по този въпрос при апостолите и презвитерите в Йерусалим. 3И тъй, изпратени от църквата, те минаха през Финикия и Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и предизвикваха голяма радост у всички братя. 4Като пристигнаха в Йерусалим, бяха приети от църквата, от апостолите и презвитерите и разказаха всичко, което Бог стори с тях и как отвори вратата на вярата за езичниците. 5Тогава някои от фарисейската общност, които бяха повярвали, се надигнаха и казаха, че езичниците трябва да се обрязват и да им се нареди да спазват Мойсеевия закон.

Апостолски събор в Йерусалим

6Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат този въпрос. 7След като дълго разискваха, Петър стана и им рече: „Братя! Вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, та от моите уста езичниците да чуят словото на благовестието и да повярват. 8И Бог, Който познава човешките сърца, потвърди това, като им даде Светия Дух, както и на нас. 9И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им с вярата. 10А защо сега предизвиквате Бога, като възлагате на врата на вярващите ярем, който нито нашите предци, нито ние можахме да понесем? 11Ние обаче вярваме, че ще се спасим с благодатта на Господ Иисус Христос тъй, както и те.“ 12Тогава цялото множество хора замълча, за да слуша Варнава и Павел, които разказваха какви знамения и чудеса стори Бог чрез тях сред езичниците.

13А след като те замълчаха, Яков взе думата и рече: „Братя, чуйте ме! 14Симон обясни как първо Бог се погрижи за езичниците, за да Си избере от тях Свой народ. 15И това е в съгласие с думите на Пророците, както е написано:

16„След това ще се обърна и ще възстановя падналата Давидова скиния, ще възстановя каквото е разрушено в нея и ще я изправя, 17за да потърсят Господа останалите хора и всички народи, назовани с Моето име“, казва Господ, Който върши всичко това. 18Бог откри всичките Си дела от самото начало. 19Затова аз смятам да не се обременяват онези от езичниците, които се обръщат към Бога, 20но да им се пише да се въздържат от ядене на осквернените идоложертвени храни, удушени животни и кръв, да се въздържат от блудство и да не правят на други онова, което не желаят на самите тях да им се случва. 21Защото във всеки град Мойсеевият закон от стари времена си има проповедници и се чете в синагогите всяка събота.“

Решенията на събора

22Тогава апостолите и презвитерите заедно с цялата църква сметнаха, че е добре да изберат помежду си Юда, наричан Варсава, и Сила – изтъкнати сред братята мъже, и да ги пратят в Антиохия заедно с Павел и Варнава, 23като по тях изпратиха следното писмо: „Апостолите, презвитерите и братята поздравяват братята сред езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. 24Понеже чухме, че някои от нас са дошли, без да сме им поръчали, и са ви объркали с приказките си, като са смутили душите ви, говорейки да се обрязвате и да спазвате закона, 25затова единодушно решихме да изберем някои мъже и да ги изпратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павел, 26които живота си изложиха на опасност в името на нашия Господ Иисус Христос. 27И тъй, ние изпратихме Юда и Сила, които устно ще ви обяснят същото. 28Защото, както Светият Дух, така и ние сметнахме, че е добре да не ви възлагаме вече никакво бреме освен тези нужни неща: 29да се въздържате от ядене на идолски жертви, кръв, удушени животни и блудство и да не правите на други онова, което не желаете на самите вас да ви се случва. Като се пазите от това, ще бъдете добре!“

30И тъй, изпратените пристигнаха в Антиохия и като събраха множеството вярващи, връчиха писмото. 31Като го прочетоха, те се зарадваха за утешението. 32А Юда и Сила, които сами бяха пророци, с дълга реч утешиха братята и ги насърчиха. 33След като прекараха там известно време, братята ги пуснаха с поздрав при тези, които ги бяха изпратили. 34Сила обаче намери за добре да остане там, а Юда се върна сам. 35Павел и Варнава останаха в Антиохия, като поучаваха и благовестяха словото на Господа заедно с мнозина други.

Начало на второто пътешествие

36След няколко дена Павел каза на Варнава: „Да отидем пак по всички градове, където проповядвахме словото на Господа, за да видим как са братята.“ 37Варнава пожела да вземат със себе си и Йоан, наричан Марк. 38Но Павел не искаше да вземат със себе си онзи, който ги бе изоставил в Памфилия и не бе отишъл с тях по работата, за която бяха изпратени. 39Поради това настъпи разногласие, така че те се разделиха един от друг. И Варнава, като взе Марк, отплава за Кипър. 40А Павел си избра Сила и тръгна, предаден на Божията благодат от братята. 41И като обхождаше Сирия и Киликия, той укрепваше църквите.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.