BG | EN

Подготовка за царско служение. Израил иска цар

1А когато Самуил остаря, постави своите синове за съдии над Израил. 2Името на първородния му син беше Йоил, а името на втория му син – Авия; те бяха съдии във Вирсавия. 3Но синовете му не вървяха по неговите пътища, а търсеха своята изгода: вземаха подкупи и опорочаваха правосъдието.

4Тогава всички израилски старейшини се събраха, дойдоха при Самуил в Рама 5и му заявиха: „Ето ти остаря, а синовете ти не вървят по твоите пътища. Затова постави ни цар, който да ни управлява, както е при другите народи.“ 6Това нещо беше лошо в очите на Самуил – когато те настояваха: „Дай ни цар, който да ни управлява.“ Затова Самуил отправи молитва към Господа. 7И Господ рече на Самуил: „Послушай народния глас за всичко, което ти казват; защото те не отхвърлиха тебе, а отхвърлиха Мене, за да не царувам повече над тях. 8Както те постъпват от времето, когато ги изведох от Египет, и до днес, като Ме изоставиха и служеха на други богове, така постъпват и с тебе. 9Затова послушай гласа им. Но ги предупреди и им съобщи какви права има царят, който ще господарува над тях.“

10Самуил извести на народа, който искаше от него цар, всички тези думи на Господа. 11Той каза също: „Ето какви ще бъдат правата на царя, който ще царува над вас: той ще взема синовете ви и ще ги поставя на своите колесници като свои конници. Те ще препускат пред колесницата му. 12Едни ще постави да му бъдат хилядници и петдесетници, други да му обработват нивите, да жънат житото му и да му правят бойно оръжие и всичко необходимо за колесниците му. 13Ще взима дъщерите ви да варят миро, да готвят ястие и да пекат хляб. 14Ще взима най-добрите от вашите ниви, лозя и маслинови градини и ще ги раздаде на слугите си. 15Ще взима десятъка от посевите ви и от лозята ви и ще го дава на евнусите си и на слугите си. 16Ще взима слугите ви и слугините ви, най-добрите ви младежи и ослите ви и ще ги използва за своя работа. 17Ще взима десятък от дребния ви добитък, а и самите вие ще му бъдете слуги. 18Тогава ще завикате за помощ заради царя, когото сте си избрали, но Господ няма да ви чуе.“

19Обаче народът не пожела да послуша Самуил и потвърди: „Не, нека има цар над нас 20и ние ще бъдем като всички народи. Нашият цар ще ни съди, ще бъде наш предводител и ще води нашите войни.“ 21След като Самуил изслуша всички тези думи на народа, той ги предаде на Господа. 22А Господ каза на Самуил: „Послушай желанието им и им постави цар.“ Затова Самуил каза на израилтяните: „Разотидете се – всеки в града си.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.