BG | EN

Поздрав и благослов

1От Петър, апостол на Иисус Христос, до преселниците, разпръснати в Понт, Галатия, Кападокия, Мала Азия и Витиния, избрани 2според предзнанието на Бог Отец и осветени от Духа, за да бъдете послушни на Иисус Христос и поръсени с кръвта Му. Благодат и мир за вас в изобилие!

Живата надежда

3Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който поради голямата Си милост чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите ни роди отново и ни изпълни с жива надежда 4за нетленно наследство, чисто и неувяхващо, съхранено на небесата за вас, 5които поради вярата си с Божия сила сте пазени за спасение, готово да се открие в края на последното време. 6Затова радвайте се, дори ако е необходимо сега малко и да изпитате страдания в различни изкушения. 7Така вярата ви ще бъде изпитана, за да се покаже по-ценна от нетрайното, макар и чрез огън изпробвано злато, за похвала, чест и слава, когато дойде Иисус Христос. 8Него вие обичате, без да сте Го видели, в Него вярвате и сега, без да Го виждате, и сте изпълнени с неизказана и възторжена радост, 9защото достигате крайната награда на вашата вяра – спасението на душите. 10Това спасение търсеха и изследваха пророците, които предсказаха за дадената на вас благодат. 11Те изследваха кога и как ще дойде времето, което е посочвал Христовият Дух в тях, когато е предизвестявал Христовите страдания и славата след тях. 12На тях бе открито, че не на тях самите, а на вас служеше онова, което сега ви се възвестява от онези, които са ви благовестили чрез Светия Дух, изпратен от небесата. А в това и ангелите искат да надзърнат.

Животът на вярващия

13Затова се съсредоточете, бъдете бодри и изцяло се надявайте на благодатта, която ви се дарява при явяването на Иисус Христос. 14Като послушни деца не се оставяйте вашите страсти да ви водят както по-рано поради вашето невежество, 15но както е Свет Онзи, Който ви е призовал, и вие самите бъдете святи във всичките си постъпки. 16Защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“ 17И ако вие наричате Отец Този, Който безпристрастно съди всекиго по делата, изживейте дните си на тази земя в страх от Бога.

18Вие знаете, че не с тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от предците, 19а със скъпоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос. 20Той бе предопределен за това още преди сътворението на света, но се яви в края на времената заради вас, 21повярвалите чрез Него в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, та вярата и надеждата ви да бъдат в Бога.

22След като с послушание към истината чрез Духа сте очистили душите си за нелицемерна братска обич, обичайте се трайно един друг от чисто сърце, 23защото сте родени отново не от тленно, а от нетленно начало, чрез живото слово на Бога, което пребъдва във вечността. 24Понеже човек е като трева и всяка човешка слава – като полски цвят: тревата изсъхва и цветът увяхва. 25Но Словото на Господа пребъдва във вечността. Тъкмо това е словото, което е благовестено на вас.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.