BG | EN

Вярата – победа над света

1Всеки, който вярва, че Иисус е Христос, е Божие дете. И всеки, който обича Родилия, обича и Родения от Него. 2По това познаваме, че обичаме Божиите деца – като обичаме Бога и спазваме Неговите заповеди. 3Защото любовта към Бога се състои в това: да спазваме заповедите Му. А Неговите заповеди не са тежки. 4Защото всеки, който е дете на Бога, побеждава света. И тази е силата, която победи света – нашата вяра. 5Кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Иисус е Божият Син?

Божието свидетелство за Сина

6Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв, както и чрез Духа – не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината. 7Защото три са, които свидетелстват: 8духът, водата и кръвта; и трите свидетелстват за едно. 9Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямото, защото е Божие свидетелство, с което Бог свидетелства за Своя Син. 10Който вярва в Сина Божий, има това свидетелство у себе си. Който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което Бог е свидетелствал за Своя Син. 11А свидетелството е това, че Бог ни е дарил вечен живот и този живот е чрез Неговия Син. 12Който има Сина Божий, има този живот. Който няма Сина Божий, няма този живот.

Вярата и вечният живот

13Това писах на вас, вярващите в Сина Божий, за да знаете, че имате вечен живот, и да вярвате в Сина Божий. 14И дръзновението, което имаме пред Него, се състои в това, че ако молим за нещо по Неговата воля, Той ни слуша. 15И ако знаем, че Той ни слуша, за каквото молим, знаем и че получаваме, каквото сме Го помолили.

16Ако някой види своя брат да съгрешава с грях, който не води към смърт, нека се моли и Бог ще даде живот на такъв – именно на такива, които съгрешават с грях, който не води към смърт. Има смъртен грях – не за него казвам да се моли. 17Всяка неправда е грях, но има грях, който не води към смърт.

18Знаем, че всеки, който е дете на Бога, не съгрешава, но Роденият от Бога го пази и лукавият не се докосва до него. 19Знаем, че ние принадлежим на Бога и че цял свят лежи в злото. 20Знаем също, че Божият Син дойде и ни даде разум, за да познаем истинския Бог. И ние пребъдваме в истинския Бог – в Неговия Син Иисус Христос. Той е истински Бог и вечен живот.

21Дечица, пазете себе си от идолите. Амин.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.