BG | EN

Да живеем като Божии деца

1Вижте с каква любов ни е дарил Отец – да се наречем и да бъдем Божии деца. Затова светът не ни познава, защото Него не позна. 2Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото действително ще Го видим.

Първа предпоставка: скъсване с греха

3И всеки, който има тази надежда в Христос, очиства себе си, както Той е чист.

4Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. 5А знаете, че Той се яви, за да понесе греховете ни, а у Него няма грях. 6Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Всеки, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

7Дечица, нека никой не ви заблуждава! Който върши правда, праведен е, както и Той е праведен. 8Който върши грях, принадлежи на дявола, защото дяволът съгрешава открай време. Затова Божият Син се яви, за да разруши делата на дявола. 9Никой, който е роден от Бога, не извършва грях, защото семето Му пребъдва у него и не може да греши, понеже е роден от Бога. 10Божиите деца и дяволските деца се разпознават по това: всеки, който не върши правда, не е от Бога, а също този, който не обича брат си.

Втора предпоставка: спазване на заповедите, най-вече за любовта

11Защото това е вестта, която чухте от самото начало – да се обичаме взаимно, 12да не бъдем като Каин, който принадлежеше на лукавия и уби брат си. А защо го уби? Понеже неговите дела бяха зли, а тези на брат му – праведни.

13Не се чудете, братя мои, ако светът ви мрази. 14И ние знаем, че преминахме от смъртта в живота, защото обичаме братята. Който не обича брат си, пребъдва в смъртта. 15Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец, а знаете, че никой човекоубиец не пребъдва във вечния живот. 16По това познахме любовта – че Христос отдаде живота Си за нас. И ние сме длъжни да отдаваме живота си за братята. 17А който има благата на света и вижда брат си в нужда, но затвори сърцето си за него, как ще пребъдва у него любовта към Бога? 18Дечица, да не обичаме на думи или на приказки, а с дела и истина!

19И по това познаваме, че принадлежим на истината, и пред Него ще укрепим сърцата си. 20И ако нашите сърца ни осъждат, то Бог е по-голям от сърцата ни и знае всичко. 21Възлюбени, ако нашите сърца не ни осъждат, тогава имаме смелост пред Бога, 22получаваме от Него това, което молим, защото спазваме Неговите заповеди и вършим, което Той одобрява.

23А Неговата заповед е да вярваме в Неговия Син Иисус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал. 24И който спазва заповедите Му, пребъдва в Бога и Бог – в Него. И чрез Духа, Който ни е дал, познаваме, че Той пребъдва в нас.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.