BG | EN

Възкресение на Иисус Христос

1Напомням ви, братя, благата вест, която ви благовестих, която приехте и в която твърдо стоите; 2чрез нея вие се и спасявате, ако я следвате, както съм ви я благовестил – иначе излиза, че напразно сте повярвали.

3Предадох ви главно онова, което съм и приел: че Христос умря заради нашите грехове според Писанията; 4че беше погребан и че възкръсна на третия ден според Писанията; 5и че се яви на Кифа, после на дванадесетте; 6после се яви на повече от петстотин братя едновременно, от които повечето са живи досега, а някои починаха; 7после се яви на Яков, сетне – на всички апостоли, 8а като на последен от всички се яви и на мене като на изтърсак. 9Защото аз съм най-малкият от апостолите, дори не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних Божията църква. 10Но с Божията благодат съм това, което съм, и Неговата благодат не ми беше дадена напразно, защото аз се потрудих повече от всички тях – но не аз, а Божията благодат, която е с мене. 11И така, било аз, било те – така проповядваме и вие така повярвахте.

Възкресение на мъртвите

12Ако обаче за Христос се проповядва, че е възкръснал от мъртвите, как някои между вас казват, че нямало възкресение на мъртви? 13Но ако няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал. 14А щом Христос не е възкръснал, значи е напразна нашата проповед, напразна е и вашата вяра. 15При това се оказваме и лъжесвидетели против Бога, защото свидетелствахме, че Бог е възкресил Христос, Когото не е възкресявал, ако наистина мъртви не възкръсват. 16Защото, ако мъртви не възкръсват, то и Христос не е възкръснал. 17Ако пък Христос не е възкръснал, напразна е вярата ви: вие още сте си в греховете. 18Следователно и умрелите с вяра в Христос са загубени. 19Ако само за през този живот се надяваме на Христос, ние сме най-жалките от всички хора.

20Но ето Христос възкръсна от мъртвите и стана начало на възкресението за умрелите. 21Защото както смъртта дойде чрез човека, така и възкресението от мъртвите дойде чрез Човека. 22И както заради Адам всички умират, така и заради Христос всички ще оживеят, 23но всеки по своя ред: началото беше Христос, после, при Неговото пришествие, ще възкръснат онези, които са Христови; 24след това ще дойде краят, когато Той предаде царството на Бога, Своя Отец, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. 25Защото Христос трябва да царува, докато покори всички врагове под нозете Си. 26Последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. 27Защото е казано: „Покорил си всичко под нозете му.“ А когато казва „всичко е покорено“, очевидно не включва Онзи, Който Му е подчинил всичко. 28Когато пък Му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Онзи, Който Му е подчинил всичко, за да бъде Бог всичко за всички.

29Иначе какво ще направят онези, които се кръщават заради възкресението на мъртвите, ако мъртви изобщо не възкръсват? Защо ли се и кръщават заради възкресението на мъртвите? 30А защо ли и ние се излагаме на опасност всеки час? 31Всеки ден срещам смъртта – свидетелство ми е вашата похвала, която имам чрез Иисус Христос, нашия Господ. 32Ако аз, по човешки казано, се борих със зверове в Ефес, то каква ми е ползата? Щом мъртви не възкръсват, тогава да ядем и да пием, понеже утре ще умрем! 33Не се лъжете – лошите приятелства развалят добрите нрави! 34Осъзнайте се, както подобава, и не грешете, защото някои от вас нямат представа за Бога – за ваш срам го казвам.

Възкресение на тялото

35Но някой ще попита: „Как възкръсват мъртвите? С какво тяло ще дойдат?“ 36Безумни човече! Онова, което сееш, няма да оживее, ако не умре! 37И когато сееш, не сееш бъдещото тяло, а голо зърно, да речем пшенично или някое друго, 38но Бог му дава тяло, каквото желае, и на всяко семе – неговия вид тяло. 39Не у всички плътта е еднаква: една е човешката плът, друга е животинската, една е плътта на рибите, друга – на птиците. 40Има също тела небесни и тела земни и един е блясъкът на небесните, а друг – на земните. 41Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, а друг е блясъкът на звездите; дори звезда от звезда се различават по блясък. 42Така е и при възкресението на мъртвите: сее се в тление, а възкръсва в нетление, 43сее се нещо нищожно, а възкръсва в слава, сее се нещо немощно, а възкръсва в сила, 44сее се тяло одушевено, а възкръсва тяло духовно – има одушевено тяло, има и духовно тяло. 45Така е и писано: „Адам, първият човек, стана жива душа“, а последният Адам – животворен дух. 46Но първо не е духовното, а одушевеното, после идва духовното. 47Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето. 48Какъвто е земният, такива са и земните; и какъвто е Небесният, такива са и небесните, 49и както сме носили образа на земния, така ще носим и образа на Небесния.

50Тъкмо това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тлението наследява нетлението. 51Ето казвам ви една тайна: не всички ще умрем, но всички ще се изменим 52изведнъж, за един миг, при последната тръба: тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим, 53защото това тленно тяло трябва да се облече в нетление и това смъртно тяло – да се облече в безсмъртие. 54А щом това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъднат написаните думи: „Смъртта бе погълната – победата е пълна!“ 55„Къде ти е, смърт, жилото? Къде ти е, ад, победата?“

56Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха идва от закона. 57Да отдадем благодарност на Бога, Който ни дарява победата чрез нашия Господ Иисус Христос. 58И така, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и постоянно напредвайте в делото на Господа, като знаете, че трудът ви в името на Господа не е напразен.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.