BG | EN

1Подражавайте ми, както аз подражавам на Христос.

Жените на богослужение

2Заслужавате похвала, братя, че си спомняте за мене при всеки повод и следвате учението, както съм ви го предал. 3Искам също да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, глава на жената е нейният мъж, а глава на Христос е Бог. 4Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си 5и всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото все едно че е с бръсната глава. 6Ако една жена не си покрива главата, нека се остриже, но ако е позорно за жена да е с остригана или обръсната глава, нека се покрива. 7И така, мъжът не е длъжен да си покрива главата, защото е образ и прослава на Бога, а жената е прослава на мъжа. 8Защото не мъжът е от жената, а жената е от мъжа. 9И не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа. 10Затова жената трябва да има на главата си белега на властта заради ангелите. 11Но все пак пред Господа нито мъжът би съществувал без жената, нито жената – без мъжа. 12Защото както жената е от тялото на мъжа, така и мъжът се ражда чрез жена, а всичко е от Бога. 13Преценете сами: прилично ли е жена да се моли на Бога с непокрита глава? 14Нали и самата природа ви учи, че е безчестие за мъжа, ако си оставя дълга коса, 15но ако жена си оставя коса, то е достойно за нея, защото косата ѝ е дадена вместо покривало. 16Ако пък някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви имат.

Подобаващо участие в Евхаристията и общите трапези

Мт. 26:26-29; Мк. 14:22-25; Лк. 22:14-20

17Във връзка с онова, което ще ви говоря по-нататък, не заслужавате похвала, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. 18Първо, защото чувам, че когато се събирате за богослужение, между вас имало разцепление, което и вярвам донякъде. 19То и трябва да има разделения между вас, за да изпъкнат изпитаните във вярата сред вас. 20Но макар че вие се събирате заедно, това още не значи, че ядете от вечерята на Господа, 21защото всеки гледа да изяде преди другите своята вечеря и така един остава гладен, а друг се напива. 22Нямате ли си къщи, за да ядете и пиете там? Или проявявате пренебрежение към Божията църква и засрамвате онези, които са бедни? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Няма да ви похваля.

23Аз приех от Господа това, което ви и предадох: Господ Иисус в нощта, когато щеше да бъде предаден, взе хляб 24и като благодари, разчупи го и рече: „Вземете, яжте, това е Моето тяло, което се разчупва заради вас; правете това за Мой спомен.“ 25След вечеря взе също и чашата и рече: „Тази чаша е Новият Завет, осветен с Моята кръв; всеки път, когато пиете, правете това за Мой спомен.“ 26Затова всеки път когато ядете този хляб и пиете от тази чаша, вие възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде.

27Така че който яде от този хляб и пие от чашата на Господа недостойно, той е виновен пред тялото и кръвта на Господа. 28Но нека човек изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. 29Защото, който яде и пие не както подобава, той яде и пие от своето осъждане, понеже не разпознава тялото на Господа. 30Затова сред вас има много немощни и болни, а и умират доста. 31Защото, ако бяхме изпитвали себе си, нямаше да бъдем осъждани. 32Когато пък сме така осъждани, това е наказание от Господа, за да не бъдем осъдени после заедно със света. 33И така, братя мои, когато се събирате на вечеря, изчаквайте се взаимно. 34Ако пък някой е гладен, нека си яде вкъщи, за да не се събирате за осъждане. А за останалото ще се разпоредя, когато дойда.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.