BG | EN

Предпазване от идолопоклонство

1Братя, искам да знаете, че всичките ни предци бяха под закрилата на облака и всички преминаха през морето, 2и всички, последвали Мойсей, се кръстиха чрез облака и морето, 3и всички ядоха една и съща духовна храна, 4и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната скала, която идваше след тях, а скалата беше Христос. 5Но към повечето от тях Бог не беше благосклонен и те загинаха в пустинята. 6Всичко това бяха предобрази за нас, за да не се пристрастяваме към лоши дела, както те се бяха пристрастили. 7Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, за които е писано: „Народът седна да яде и да пие, а после стана да играе.“ 8Нека не блудстваме, както блудстваха някои от тях и в един ден загинаха двадесет и три хиляди. 9Нека не изкушаваме Христос, както някои от тях постъпиха и загинаха от змии. 10Не роптайте, както някои от тях роптаеха и загинаха от ангела изтребител. 11Всички тези неща им се случваха, за да им бъдат знамения, а бяха записани за назидание на нас, които живеем в последните времена. 12Затова, който мисли, че стои здраво, нека гледа да не падне. 13Не ви е постигало друго изкушение освен човешко. Бог обаче, Който спазва обещанията Си, няма да ви остави да бъдете изкушени повече, отколкото можете да понесете, но заедно с изкушението ще ви посочи и изход, за да можете да го понесете.

14Затова, възлюбени, бягайте от идолослужението! 15Говоря като на разумни хора – вие преценете това, което казвам. 16Чашата на благословението, която благославяме при богослужението, не е ли общение с Христовата кръв? Хлябът, който разчупваме, не е ли общение с Христовото тяло? 17Понеже хлябът е един, едно тяло сме и ние, многото, защото всички се причастяваме от единия хляб. 18Вижте онези, които са израилтяни по плът: тези, които ядат жертвите, не се ли приобщават към жертвеника? 19Нима аз казвам, че идолът е нещо или че идолските жертви са нещо? 20Не, но казвам, че онова, което езичниците принасят в жертва, принасят го на бесове, а не на Бога; аз обаче не искам вие да се приобщавате към бесовете. 21Не можете да пиете от чашата на Господа и от чашата на бесовете, не можете да участвате в трапезата на Господа и в трапезата на бесовете. 22Или искаме да предизвикаме Господа? Нима сме по-силни от Него?

Свободата на християнина

23Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не всичко служи за съзидание. 24Никой да не търси своята изгода, но всеки да търси полезното за другия. 25Всичко, което се продава в месарницата, яжте, без да разпитвате, за да ви е спокойна съвестта, 26защото е писано: „Земята и всичко, което я изпълва, принадлежат на Господа.“ 27Ако някой от невярващите в Христос ви покани и пожелаете да отидете, яжте всичко, което ви се предложи, без да разпитвате, за да ви е спокойна съвестта. 28Но ако някой ви каже: „Това е идолска жертва“, не яжте заради онзи, който ви е предупредил, и за да е спокойна съвестта ви, макар че Земята и всичко, което я изпълва, принадлежат на Господа. 29Под съвест разбирам не своята, а на другия. Но защо, ще попита някой, моята свобода трябва да бъде съдена от чужда съвест? 30Ако аз по Божията благодат участвам в такава трапеза, защо ме хулят за нещо, за което благодаря на Бога? 31И така, ядете ли или пиете, или нещо друго правите, правете всичко за прослава на Бога! 32Не давайте повод за съблазън нито за юдеи, нито за елини, нито за Божията църква, 33както и аз угаждам на всички във всичко, като не търся своята изгода, а ползата на всички, за да се спасят.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.