BG | EN

Проповед на планината

(5:1-7:29)

Блаженства

1Като видя народа, Той се изкачи на планината и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. 2И Той започна да ги поучава, като казваше:

3„Блажени са бедните по дух, защото тяхно е небесното царство.

4Блажени са скърбящите, защото те ще се утешат.

5Блажени са кротките, защото те ще наследят земята.

6Блажени са гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

7Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

8Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

9Блажени са миротворците, защото те ще бъдат наречени синове Божии.

10Блажени са гонените заради правда, защото тяхно е небесното царство.

11Блажени сте вие, когато ви похулят и преследват и злостно кажат против вас всякакви лъжи заради Мене. 12Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.“

Сол и светлина за света

13„Вие сте солта на земята. Но ако солта се обезсоли, с какво ще се направи солена? Тя вече не става за нищо, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.

14Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който е навръх планина.

15Също така когато запалят светило, не го поставят под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи. 16Тъй да светне пред хората светлината ви, че да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец.“

Иисус Христос и законът

17„Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или Пророците. Не съм дошъл да ги наруша, но да ги изпълня, 18защото наистина, казвам ви: докато преминат небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19И тъй, който наруши дори най-маловажната от тези заповеди и така поучи хората, той ще бъде най-малък в небесното царство; а който ги изпълни и поучи така хората, той ще бъде голям в небесното царство.

20Защото, казвам ви: ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.“

Шеста заповед: Не убивай

21„Слушали сте, че бе казано на древните израилтяни: Не убивай, а онзи, който убие, ще бъде намерен за виновен пред съда. 22Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, ще бъде обвинен пред съда, и който каже на брата си „празноглавецо“, ще бъде отговорен пред висшия съд, а който пък каже „уродливецо“, ще бъде хвърлен в ада. 23И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24остави дара си пред жертвеника и иди най-напред да се помириш с брат си, пък тогава се върни и принеси дара си. 25Помирявай се с противника си бързо, докато си на път с него към съда, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията – на стражата и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26Истината ти казвам: няма да излезеш оттам, докато не платиш последната стотинка.“

Седма заповед: Не прелюбодействай

Мт. 19:9; Мк. 10:11; Лк. 16:18

27„Слушали сте, че бе казано на древните израилтяни: „Не прелюбодействай!“ 28Аз пък ви казвам, че всеки, който погледне жена и я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. 29И ако дясното ти око те въвежда в съблазън, извади го и го изхвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в ада. 30И ако дясната ти ръка те въвежда в съблазън, отсечи я и я изхвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в ада.“

За развода

31„Казано бе също: „Ако някой изостави жена си, нека ѝ даде разводно писмо“. 32Аз пък ви казвам: Всеки, който изостави жена си, освен поради прелюбодейство, той я прави прелюбодейка, и ако някой се ожени за изоставена жена, той прелюбодейства.“

За клетвата

33„Слушали сте още, че бе казано на древните израилтяни: „Не се кълни лъжливо, но изпълнявай обещанията си пред Господа.“ 34Аз пък ви казвам: никак да не се кълнете – нито в небето, защото то е престол на Бога, 35нито в земята, защото тя е Негово подножие; нито в Йерусалим, защото е град на великия Цар. 36И в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш ни един косъм да израсне бял или черен. 37Но думата ви да бъде: „Да – да; не – не.“ Каквото е повече от това, то е от лукавия.“

За отмъщението

38„Слушали сте, че бе казано: „Око за око и зъб за зъб.“ 39Аз пък ви казвам: Да не въздавате за стореното зло. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. 40А на този, който иска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. 41И ако някой те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. 42Давай на този, който проси от тебе, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.“

За любовта към враговете

43„Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си и мрази врага си.“ 44Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте онези, които ви проклинат, правете добро на онези, които ви мразят, и се молете за онези, които ви обиждат и гонят, 45за да бъдете синове на вашия небесен Отец, защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри и дава дъжд на праведни и неправедни. 46Понеже, ако обичате онези, които ви обичат, каква награда бихте заслужили? Не правят ли същото и митарите? 47И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците? 48И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и вашият небесен Отец.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.