BG | EN

Вярващият в Иисус Христос – свободен от закона

1Нима не знаете, братя – понеже говоря на хора, които знаят какво е законът, че законът има власт над човека, докато той е жив? 2Омъжената жена е свързана чрез закона с мъжа, докато той е жив; ако пък мъжът умре, тя се освобождава от закона, който я свързва с мъжа. 3Затова, ако при жив мъж тя заживее с друг, ще бъде прелюбодейка; ако пък мъжът ѝ умре, тя е свободна от закона и няма да бъде прелюбодейка, когато се омъжи за друг. 4Тъй и вие, братя мои, умряхте за закона чрез Христовото тяло и принадлежите на Друг, Който възкръсна от мъртвите, за да принесем плод на Бога. 5Защото, докато бяхме подвластни на плътта, греховните страсти, които осъзнахме чрез закона, действаха в частите на тялото ни, за да принесем плод на смъртта. 6Но сега, като умряхме за закона, с който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим на Бога, обновени от духа, а не по старата буква на закона.

Човекът под властта на греха

7Тогава какво да кажем – че законът е грях? Съвсем не! Но аз опознах греха не иначе, а чрез Закона, защото не бих разбрал и какво е пожелание, ако законът не казваше: „Не пожелавай!“ 8Грехът обаче, като се възползва от заповедта, създаде у мен всякакви пожелания; защото грехът без закона е мъртъв. 9Някога аз живеех без Закона; като дойде заповедта, грехът оживя, 10но аз умрях. И се оказа, че заповедта, дадена за живот, ми донесе смърт, 11защото грехът, като се възползва от заповедта, ме прелъсти и чрез нея ме умъртви. 12Така че Законът е свят и заповедта е свята, справедлива и добра. 13Тогава доброто ли стана причина за моята смърт? Съвсем не! Но грехът, за да се види какво е грях, ми причини смърт чрез доброто, та чрез заповедта да разкрие още повече греховната си същност.

14Ние знаем, че законът е духовен. Аз обаче съм от плът, продаден на греха, 15и не разбирам какво правя, защото не върша онова, което желая, а, напротив, върша онова, което мразя. 16Ако пък върша това, което не желая, тогава признавам, че законът е добър. 17Но в такъв случай вече не аз го върша, а грехът, който живее у мене. 18Аз зная, че у мене, тоест в плътта ми, не живее доброто, защото желание имам, но не намирам сили да върша доброто. 19И върша не доброто, което искам, а злото, което не искам, него върша. 20А щом върша това, което не искам, вече не аз го върша, а грехът, който живее у мене. 21И тъй, откривам такъв закон, че когато искам да върша доброто, се натъквам на злото у мене. 22Защото в мислите си изпитвам радост от Божия закон, 23но в частите на тялото си виждам друг закон, който воюва против закона на моя разум и ме прави пленник на греховния закон в моето тяло. 24Нещастен човек съм аз! Кой ще ме избави от това тяло, което ме води към смърт? 25Благодаря на Бога чрез Иисус Христос, нашия Господ. Така аз самият с ума си служа на Божия закон, а с плътта – на греховния закон.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.