BG | EN

Примерът на Иисус Христос

1Ние, силните, сме длъжни да подкрепяме слабите в немощите им, а не да търсим полза за себе си. 2Нека всеки от нас живее в полза на ближния за укрепване в доброто. 3Защото и Христос не живя за Своя полза, а както е писано: „Хулите на онези, които Те хулят, Отче, паднаха върху Мене.“ 4А всичко, което бе писано преди, бе писано за наша поука, за да имаме надежда чрез търпението и чрез утехата от Писанията. 5И нека Бог, изворът на търпение и утеха, ви даде да бъдете единодушни помежду си според волята на Иисус Христос, 6за да славите единомислено и в един глас Бога и Отец на нашия Господ Иисус Христос.

7Приемайте се взаимно, както Христос прие вас за слава на Бога. 8И заявявам, че Иисус Христос стана слуга на обрязаните заради верността на Бога – за да утвърди обещанията, дадени на праотците, 9и езичниците да прославят Бога за милосърдието Му, както е писано: „Затова между езичниците ще прославя Тебе, Господи, и ще възпявам Твоето име.“ 10И пак е казано: Радвайте се, езичници, заедно с Неговия народ! 11И още: „Прославяйте Господа, всички езичници, прославяйте Го, всички народи!“ 12Исаия също казва: „Ще даде потомък Йесеевият корен и като се въздигне, ще властва над народите. На Него ще се надяват езичниците.“

13А Бог, изворът на надежда, нека ви изпълни с голяма радост и мир във вярата, за да се умножава все повече вашата надежда чрез силата на Светия Дух.

Апостол Павел за дейността си като проповедник

14И самият аз съм уверен за вас, братя мои, че вие сте пълни с благост, придобили сте дълбоко познание и можете да се наставлявате един друг. 15Осмелих се, братя, да ви пиша по-открито, за да ви напомня някои неща. Това правя по силата на дадената ми от Бога благодат 16да бъда служител на Иисус Христос сред езичниците и да върша свещенодействието на Божието благовестие, та присъединяването на езичниците, осветено от Светия Дух, да бъде приятно за Бога.

17И така, благодарение на Иисус Христос мога да се похваля със служението си пред Бога. 18Но няма да се осмеля да кажа нещо, което Христос да не е извършил чрез мене, за да станат езичниците послушни на Бога – извършено чрез слово и дело, 19със силата на знамения и чудеса и със силата на Божия Дух. Така разпространих Христовото благовестие от Йерусалим и навсякъде чак до Илирик. 20При това се стремих да благовестя не там, където името на Христос беше вече известно, за да не зидам върху чужда основа, 21а както е писано: „Онези, на които не беше известено за Него, ще видят, и онези, които не бяха чули, ще разберат.“

Намерения на апостола за бъдещо благовестие

22Тъкмо това много пъти ми пречеше да дойда при вас. 23Но сега, понеже нямам вече работа по тези места, а пък от много години копнея да дойда при вас, 24когато тръгна за Испания, ще ви навестя. На път за там се надявам да ви видя и да бъда изпратен нататък от вас, след като първо ви се порадвам за известно време. 25А сега отивам в Йерусалим в услуга на вярващите, 26защото Македония и Ахая благоволиха да направят дарение за бедните вярващи в Йерусалим. 27Благоволиха, но и са им длъжни. Защото щом езичниците се ползват от техните духовни блага, длъжни са да им бъдат в услуга със земните си блага. 28След като извърша това и им връча по реда тази придобивка, ще замина през вашите места за Испания. 29А знам, че когато дойда при вас, ще дойда с пълното благословение на Христовото благовестие.

30Моля ви, братя, заради нашия Господ Иисус Христос и заради любовта на Духа, да ме подкрепяте с молитвите си за мене към Бога, 31за да се избавя от невярващите в Юдея и служението ми в Йерусалим да бъде добре прието от вярващите, 32та с радост да дойда при вас с Божията воля и да намеря утеха сред вас. 33А Бог, извор на мира, да бъде с всички вас, амин.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.