BG | EN

Иисус Христос – образец за живот

1И тъй, ако имате насърчение чрез Христос, утеха от любовта, общение с Духа, ако имате милосърдие и състрадание – 2направете радостта ми пълна: имайте едни мисли, една и съща любов, бъдете единодушни и единомислени. 3Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но нека всеки смирено да смята другия за по-горен от себе си. 4Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите.

5Вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос.

6Той, Който беше Бог по природа, не се възползва от равенството си с Бога, 7но унизи Себе Си, като стана служител и се уподоби на човек. А когато се яви като човек, 8Той смири Себе Си и стана послушен дори до смърт – до смъртта на кръста. 9Затова Бог Го извиси и Му даде име, което е над всяко име, 10тъй че в името на Иисус да преклони колене всичко, което е на небето, на земята и под земята, 11и всяка уста да изповяда за слава на Бог Отец: „Иисус Христос е Господ.“

Усърдие в доброто

12Затова, възлюбени мои, както винаги сте послушни – не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствам, – постигайте спасението си със страх и трепет, 13защото Бог е, Който подтиква и да искате, и да действате според благата Му воля. 14Всичко вършете без ропот и съмнение, 15за да бъдете безукорни и чисти, непорочни Божии деца посред опак и развратен род, посред който сияете като светила във вселената, 16отстоявайки словото на живота за моя похвала в Христовия ден, че не съм тичал напразно и не съм се трудил напразно, 17но макар да се принасям като жертвено възлияние в служба на вярата ви, аз се радвам и споделям радостта на всички вас. 18Така също и вие се радвайте и споделяйте моята радост.

Тимотей и Епафродит – апостолски сътрудници

19Изразявам надежда чрез Господ Иисус скоро да изпратя при вас Тимотей, тъй че, като узная как сте, да се утеша духом. 20Защото нямам никой друг, който като мене така искрено да се грижи за вас, 21докато всички търсят своето, а не онова, което е на Иисус Христос. 22А неговата изпитана вярност вие знаете – както син с баща си, така и той заедно с мене служи на благовестието. 23И тъй, надявам се да го изпратя веднага, щом узная какво ще стане с мене, 24а съм убеден чрез Господ, че и сам скоро ще дойда при вас.

25Намерих обаче за нужно да изпратя при вас брат Епафродит, мой сътрудник и съратник, изпратен от вас, за да ми помага в моите нужди. 26Той копнееше за всички ви и дълбоко скърбеше, че бяхте чули за неговото заболяване. 27Да, той беше смъртно болен, но Бог му оказа милост, и то не само на него, но и на мене, за да не ми се трупа скръб върху скръб. 28Затова го изпратих по-скоро, та като го видите пак, да се зарадвате и аз да бъда по-малко наскърбен. 29И така, приемете го в името на Господа с пълна радост и към такива братя се отнасяйте с почит, 30понеже за Христовото дело той изложи на опасност живота си дори до смърт, за да ви замести в служението поради вашето отсъствие.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.