BG | EN

Божиите упреци към свещениците и народа за нарушаване на закона

1Господ Вседържител казва още: „А сега, ето заповедта, която Аз определям за вас, свещеници! 2Ако не се вслушате и не вземете присърце да отдадете слава на Моето име, тогава Аз ще отправя проклятие върху вас и ще прокълна вашите благословения. Дори вече ги проклех, защото не вземате това присърце. 3Ето Аз ще поставя потомството ви под заплаха, ще размажа нечистотии по лицата ви, нечистотии от празничните ви жертви, и ще ви изхвърля заедно с тях.

4Тогава ще разберете, че Аз определих тази заповед за потвърждаване на завета Ми с Левий. 5Заветът Ми с него беше завет за живот и за благоденствие, Аз го сключих с него заради благоговението, с което той благоговееше пред Мене и пред името Ми. 6Законът на истината беше в устата му и нямаше нечестие на устните му; той живееше пред Мене в мир и правда и отвърна мнозина от грях. 7Защото устата на свещеника трябва да пази знание и от устата му се очакват наставления, понеже той е вестител на Господа Вседържителя. 8Но вие се отклонихте от този път и послужихте за съблазън на мнозина по отношение на Закона, унищожихте завета, сключен с Левий. Затова Аз, Господ Вседържител, казвам: 9„Понеже вие не опазихте пътищата Ми, показвате лицеприятие при прилагането на Закона – затова Аз ще ви направя презрени и унизени пред целия народ.“

10Нали всички имаме един и същ Отец? Нали един и същ Бог ни е сътворил? Тогава защо постъпваме вероломно един спрямо друг, като с това оскверняваме завета, който Бог е сключил с нашите предци? 11В Юдея нарушиха верността към завета и в Израил и Йерусалим се извършва мерзост. Юдеите оскверниха светинята, която Господ обича, и се свързаха с чужди богове. 12Господ ще изтреби от шатрите на Яков онзи, който върши това – който и да е той, – както и онзи, който така принася жертва пред Господа Вседържителя.

13Ето какво вършите още: вие обливате със сълзи жертвеника на Господа, с ридание и вопли, поради което Той вече не поглежда благосклонно към вашите приноси и не приема умилостивителните ви жертви. 14Ще попитате още: „Защо е всичко това?“ – За това, че Господ стана свидетел и съдия между тебе и жената на твоята младост, верността към която ти наруши, макар че тя е твоя спътница в живота и жена, с която си сключил съюз. 15Не сътвори ли Господ двамата като единство, като живо същество, което притежава плът и дихание? Каква е целта на това единство? – Да се възпроизведе наследство, което е дар от Бога. Затова внимавайте в живота си! Никой да не нарушава верността си към жената на своята младост. 16„Ако от омраза се разведеш с нея – казва Господ, Бог Израилев, – ще се опозориш с несправедливо деяние.“ Това казва Господ Вседържител. Затова внимавайте в живота си и не нарушавайте верността си!“

Денят Господен – съд над грешници и благословение за каещите се. Появата на Месия

17Ето вие дотегнахте на Господа с безсмислените си слова. Вие питате: „С какво сме Му дотегнали?“ – С това, че казвате: „Всеки, който върши зло, е добър пред Господа и към такива Той оказва благоволение“; или: „Къде е Бог на правосъдието?“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.