BG | EN

Рождението на Иисус Христос

Мт. 1:18-25

1През онези дни излезе заповед от император Август – да се извърши преброяване по цялата земя. 2Това преброяване беше първото и стана, когато управител на Сирия беше Квириний. 3Затова всички се отправяха да се записват в своя град. 4Тръгна и Йосиф от галилейския град Назарет за Юдея, за града на Давид, наречен Витлеем, понеже беше потомък от Давидовия род, 5за да се запише с Мария, сгодената за него жена, а тя очакваше дете. 6Когато те бяха там, дойде ѝ времето да роди. 7И роди своя първороден Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата.

8В тази област имаше пастири, които нощуваха на полето, за да наглеждат нощем стадото си. 9И ето пред тях се яви Господен ангел и славата на Господа ги осия; и се изплашиха твърде много. 10Ангелът им каза: „Не бойте се; ето благовестя ви голяма радост, предназначена за всички хора. 11Защото днес в града на Давид ви се роди Спасител, който е Христос Господ. 12По това ще Го познаете: ще намерите Младенец да лежи повит в ясли.“ 13И внезапно с ангела се появи многобройно войнство от небесни ангели, които хвалеха Бога с думите:

14„Слава на Бога във висините и на земята мир, между човеците благоволение!“

15Когато ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един на друг: „Да идем до Витлеем и да видим това, което се е случило и което Господ ни извести.“ 16Те веднага дойдоха и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца да лежи в яслите. 17И като Го видяха, разказаха какво им бе възвестил ангелът за този Младенец. 18Всички, които чуха, се учудиха на това, което им разказаха пастирите. 19А Мария пазеше всички тези думи в сърцето си и размишляваше върху тях. 20И пастирите се върнаха, славейки и хвалейки Бога за всичко, което чуха и видяха, както им беше казано.

21Когато се изпълниха осемте дена, за да бъде обрязан, дадоха Му името Иисус, посочено от ангела, преди Той да бъде заченат в утробата на майка Си.

Представяне на Иисус Христос в храма

22А когато се изпълниха дните на очистването ѝ според Мойсеевия закон, донесоха Го в Йерусалим, за да Го представят пред Господа, 23защото така е писано в закона Господен: всяко мъжко, което разтваря утроба, да бъде посветено на Господа – 24и да принесат жертва, две гургулици или две гълъбчета, според реченото в закона Господен.

25По това време в Йерусалим имаше един човек на име Симеон. Този човек беше праведен и благоговеен и чакаше утехата на Израил, и Светият Дух беше върху него. 26На него бе предсказано от Светия Дух, че няма да види смърт, докато не види Спасителя, изпратен от Господа. 27Напътстван от Светия Дух, той дойде в Господния храм, когато родителите донесоха младенеца Иисус, за да извършат на Него обичая по закона, 28взе Го на ръце, прослави Бога и каза:

29„Сега, Владико, Твоят слуга може да си отиде в мир, както бе думата Ти; 30защото очите ми видяха спасението, 31което Ти си приготвил пред всички народи – 32светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил.“

33А Йосиф и майка Му се чудеха на думите, които се говореха за Него. 34И Симеон ги благослови, като каза на Мария, майката на Иисус: „Ето Този Младенец ще е причина за гибел и въздигане на мнозина в Израил; и ще бъде предмет на противоречия, 35за да се открият помислите на много сърца, а на тебе самата скръбта за Него ще прониже като меч душата ти.“

36Тук беше и Анна – пророчица, дъщеря на Фануил, от Асировото племе, достигнала до дълбока старост. Тя бе проживяла с мъжа си седем години след моминството си 37и сега, вдовица на около осемдесет и четири години, не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем. 38В това време тя се приближи, като славеше Бога и говореше за Него на всички, които очакваха избавление на Йерусалим.

39Когато свършиха всичко според закона Господен, те се върнаха в Галилея, в своя град Назарет. 40А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат беше върху Него.

Дванайсетгодишният Иисус в храма

41Всяка година родителите Му ходеха в Йерусалим за празника Пасха. 42И когато Той стана на дванадесет години, те отидоха на празника в Йерусалим, както беше обичаят. 43Когато изминаха дните на празника и тръгнаха да се завръщат, малкият Иисус остана в Йерусалим, но Йосиф и майка Му не забелязаха това. 44Понеже мислеха, че Той върви заедно с техните спътници, те изминаха един ден път, като Го търсеха между роднини и познати. 45И като не Го намериха, върнаха се в Йерусалим, за да го търсят. 46След три дни Го намериха в храма да седи сред учителите, да ги слуша и да им задава въпроси. 47Всички, които Го слушаха, се чудеха на разума и на отговорите Му. 48Родителите Му, щом Го видяха, се смаяха и майка Му рече: „Сине, защо ни направи така? Ето баща Ти и аз се измъчихме да Те търсим!“ 49Иисус им отвърна: „Защо сте Ме търсили? Не знаете ли, че Аз трябва да съм в дома на Моя Отец?“ 50Но те не разбраха думите, които им каза. 51Той тръгна с тях и дойде в Назарет. И живееше с тях в послушание. Майка Му съхраняваше всички тези думи в сърцето си. 52А Иисус растеше, преуспяваше в мъдрост, възраст и любов пред Бога и хората.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.