BG | EN

ГЛАВА 2.

1На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, и Иисусовата майка беше там.

2Поканен беше на сватбата също Иисус и учениците Му.

3И като се привърши виното, казва Иисусу майка Му: вино нямат.

4Иисус ѝ казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.

5Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.

6Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по иудейския обичай, побиращи по две или по три мери.

7Иисус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре.

8Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха.

9А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца

10и му каза: всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.

11Така Иисус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

12След това слезе в Капернаум Сам Той и майка Му, и братята Му, и учениците Му; и там престояха не много дни.

13 Приближаваше Пасха иудейска, и Иисус възлезе в Иерусалим

14 и намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали.

15И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури;

16и на гълъбопродавците рече: вземете това оттук и дома на Отца Ми не правете дом за търговия.

17 Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „ревността за Твоя дом Ме изяде“.

18А иудеите отговориха и Му рекоха: с каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?

19 Иисус им отговори и рече: разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна.

20А иудеите рекоха: тоя храм е граден четирийсет и шест години, та Ти ли в три дни ще го въздигнеш?

21Той обаче говореше за храма на тялото Си.

22 А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той бе говорил това, и повярваха на Писанието и на думата, що бе казал Иисус.

23И когато беше в Иерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които Той правеше, повярваха в Неговото име.

24 Но Сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички,

25 и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже Сам знаеше, що има в човека.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.