BG | EN

Силата на вярата

1А вярата е твърда увереност в онова, на което се надяваме, и убеденост в онова, което не се вижда. 2Чрез нея древните предци получиха добро свидетелство. 3Чрез вярата проумяваме, че светът е създаден с Божието слово и че от невидимото произлезе видимото. 4Чрез вярата Авел принесе на Бога по-добра жертва, отколкото Каин. Чрез нея той получи свидетелство, че е праведен, понеже Бог даде свидетелство за даровете му; благодарение на нея, макар и мъртъв, той още ни говори. 5Заради вярата си Енох бе отнесен при Бога, за да не умре. И него го нямаше вече, понеже Бог го беше взел. Преди отнасянето си той получи свидетелство, че е приятен на Бога. 6А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото онзи, който се приближава до Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава онези, които Го търсят. 7Чрез вяра Ной получи откровение за онова, което още не се виждаше, и с послушание направи кораба, за да спаси своя дом; чрез нея светът беше осъден и Ной стана наследник на оправдаването, което идва от вярата.

8С вяра призованият от Бога Авраам послуша и се отправи към земята, която щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае къде отива. 9С вяра той се пресели в обещаната земя, макар и чужда, и се засели в шатри заедно с Исаак и Яков, сънаследници на същото обещание. 10Защото той очакваше града със здравите основи и чийто строител и творец е Бог. 11Чрез вяра и сама Сарра придоби способността да даде поколение и, въпреки възрастта си, роди, защото сметна, че Бог е верен на обещанието Си. 12Така от един човек при това с изчерпани сили се роди толкова голямо потомство, колкото са звездите на небето и както са неизброими песъчинките на морския бряг.

13Всички те умряха, изпълнени с вяра, без да получат обещаното, а само отдалеч го видяха, приветстваха го и заявиха, че са чужденци и пришълци на земята. 14С тези думи те дават да се разбере, че търсят отечество. 15Ако бяха мислили за онази земя, от която бяха излезли, щяха да намерят възможност да се върнат. 16Но сега те се стремят към по-добро, тоест небесно отечество. Затова Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил за тях град.

17С вяра Авраам, когато беше подложен на изпитание, отдаде като жертва Исаак; и този, който бе получил обещанията, принесе единствения си син 18и му бе казано: „От Исаак ще произлезе потомството ти.“ 19Той смяташе, че Бог има мощ да възкреси Исаак дори от мъртвите, и затова го прие обратно като предобраз на възкресението. 20С вяра Исаак благослови Яков и Исав за онова, което предстоеше да стане. 21С вяра Яков на умиране благослови всеки от синовете на Йосиф и се поклони на Бога, навеждайки се към върха на жезъла си. 22С вяра Йосиф на умиране спомена за излизане на израилтяните от Египет и се разпореди за костите си.

23С вяра Мойсей беше укриван от родителите си три месеца, след като се роди, защото видяха, че детето е хубаво, и не се уплашиха от царската заповед. 24С вяра Мойсей, като порасна, отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря 25и предпочете да страда заедно с Божия народ, вместо да има временна наслада от греха. 26Той сметна охулването на Помазаника за по-голямо богатство от съкровищата на Египет, защото имаше пред очи наградата. 27С вяра той напусна Египет, без да се уплаши от царския гняв, и остана твърд, сякаш виждаше Невидимия. 28С вяра той извърши Пасха и поръси с кръв, за да не се докосне до тях ангелът, който погубваше първородните. 29С вяра израилтяните преминаха като по суша Червено море, докато египтяните се издавиха, когато опитаха същото. 30Благодарение на вярата паднаха стените на Йерихон, след като бяха обикаляни в продължение на седем дена. 31Заради вярата си блудницата Раав не загина заедно с неверните, като прие с мир съгледвачите.

32И какво още да изброявам? Защото време няма да ми стигне да разказвам за Гедеон, Варак, Самсон и Йефтай, Давид, Самуил и за пророците, 33които чрез вяра победиха царства, раздадоха справедливост, получиха обещания, затулиха устата на лъвове, 34угасиха силата на огъня, избегнаха острието на меча, оздравяха от болести, проявиха храброст във война, обърнаха в бяг чужди войски. 35Жени приемаха мъртвите си възкръснали, други пък бяха измъчвани, понеже не приеха да бъдат освободени, за да бъдат прославени при възкресението. 36Други бяха подлагани на присмех и бичуване, а също – на окови и затвор. 37С камъни бяха избивани, с трион рязани, на мъки подлагани, умираха с меч заклани, скитаха се в овчи и кози кожи, търпяха лишения, оскърбявани и измъчвани. 38Тези, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустини и планини, по пещери и земни пропасти. 39И всички тези, макар чрез вярата си да бяха признати от Бога, не получиха обещаното, 40тъй че те да не постигнат без нас небесно съвършенство, защото Бог беше предвидил за нас нещо по-добро.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.