BG | EN

Притча за блудните сестри Охола и Охолива

1Господ ми рече: 2„Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка. 3Те блудстваха в Египет, блудстваха в младостта си. Там те позволяваха гърдите им да бъдат стискани и там девствените им гърди бяха галени. 4И имената им бяха: Охола – по-възрастната, и Охолива – нейната сестра. Те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А имената им бяха: Самария – Охола, и Йерусалим – Охолива.

5Охола живееше като блудница, невярна на Мене. Тя изпитваше страст към своите любовници, асирийците: съседи, висши военачалници, 6облечени в пурпур, областни началници и висши служители, всички те привлекателни млади мъже, колесничари, които яздат коне. 7И тя предлагаше развратното си поведение на тях, на всички отбрани синове на Асирия. И се оскверни с всичко, което тя силно желаеше, с всички техни идоли. 8И тя не изостави развратното си поведение от Египет, защото те лежаха с нея в нейната младост. Те милваха девствените ѝ гърди и изливаха блудството си върху нея. 9Затова я предадох в ръцете на любовниците ѝ, в ръката на асирийците, към които тя изпитваше страст. 10Те откриваха голотата ѝ, вземаха нейните синове и дъщери и с меч я убиха. Така, когато те изпълниха присъдите против нея, тя стана нарицателно име за жените.

11Когато сестра ѝ Охолива видя това, стана по-развратна от нея и нейната страст беше повече от блудството на сестра ѝ. 12Тя изпитваше страст към асирийците – областни началници и висши служители, приближени, разкошно облечени, колесничари, яздещи коне, всички те привлекателни млади мъже. 13И аз видях, че тя самата се оскверни – двете следваха един и същ път. 14Но тя умножи блудството си. Тя се вглеждаше в мъже, изобразени върху стена, образи на халдейци, изсечени в яркочервено. 15Те бяха препасани с пояс през кръста си и с надиплени тюрбани върху главите си. Всички те имаха вид на военачалници, приличащи на вавилонци от Халдея, родната им страна. 16Тя изпита страст към тях, когато се появиха пред очите ѝ, и изпрати при тях пратеници в Халдея. 17И вавилонците дойдоха при нея в любовната постеля и я оскверниха с блудството си. Но когато се оскверни от тях, тя се отвърна от тях с отвращение. 18Когато тя излагаше на показ блудствата си и откриваше голотата си, Аз се отвърнах от нея, както се отвратих от нейната сестра. 19Но тя умножаваше блудствата си, спомняйки си дните на своята младост, когато живееше като блудница в египетската страна. 20И тя изпитваше страст към любовниците си, чиято плът е като плът на магарета и чието изливане е като изливане на жребци. 21Така ти жадуваше за похотта на своята младост, когато египтяните милваха твоите гърди и стискаха твоите девически гърди.

22Затова, о, Охолива, така казва Господ Бог: „Ето Аз ще предизвикам твоите любовници против тебе, онези, от които ти се отвърна с погнуса. Ще ги доведа срещу тебе от всички страни – 23синовете на Вавилон: всички халдейци, Пекод, Шоа и Коа, и всички синове на Асирия с тях – привлекателни млади мъже, всички от тях, областни началници и висши служители, военачалници и именити офицери, всички те яздещи на коне. 24И ще дойдат против тебе с оръжия, колесници, с големи щитове, брони и шлемове, огромна войска. Те ще вземат позиции против тебе от всички страни и ще предам на тях съда. Те ще те съдят съобразно своите закони. 25Когато насоча ревността Си против тебе, те ще постъпят с тебе яростно – ще отрежат твоя нос и ушите ти и твоето потомство ще падне от меч. Те ще вземат синовете ти и дъщерите ти, а оцелелите от тебе огън ще погълне. 26Ще съблекат дрехите ти и ще вземат красивите ти скъпоценности. 27Така ще сложа край на твоето разпътство и твоето блудство, донесени от египетската земя. И ти няма да повдигаш очи към тях, нито ще си спомняш Египет повече.

28Защото така казва Господ Бог: „Ето Аз те предавам в ръката на онези, които те мразят, в ръката на онези, от които се отврати душата ти. 29И те ще постъпят с тебе с омраза, ще ти вземат всичките спечелени с труд притежания и ще те оставят гола и непокрита. Тогава ще бъде разкрита голотата на блудствата ти, разпътството ти и твоите похоти. 30Тези неща ще ти бъдат сторени заради твоето развратно следване на народите и защото се оскверни с идолите им. 31Понеже ти вървеше по пътя на сестра си, Аз ще дам в ръката ти нейната чаша.“

32Така казва Господ Бог: „Ти ще пиеш сестрината си чаша – така дълбока и широка, напълнена догоре. Това ще породи присмех и подигравки. 33Ти ще бъдеш пълна с пиянство и печал – чашата на ужаса и опустошението, чашата на твоята сестра Самария. 34И ще я изпиеш и пресушиш. След това ще изгризеш парчетата ѝ и ще разкъсаш гърдите си. Защото Аз говорих това“, казва Господ Бог.“ 35Затова така казва Господ Бог: „Понеже ти Ме забрави и Ме хвърли зад гърба си, ти самата трябва да понесеш похотливост и блудствата си.“

36Тогава Господ ми каза: „Сине човешки, призови на съд Охола и Охолива! Извести им техните мерзости! 37Защото те блудстваха и кръв има по ръцете им. Блудстваха със своите идоли и дори синовете си, които родиха за Мене, принесоха на тях като храна. 38Това те сториха и на Мене: в същия ден омърсиха Моето светилище и оскверниха Моите съботи. 39И докато убиваха своите деца за идолите си, в същия ден влязоха в Моето светилище, за да го омърсят. Ето така те направиха в Моя дом!

40Освен това те изпратиха за мъже, които дойдоха отдалече, за които беше изпратен пратеник. И ето Те дойдоха, мъже, за които ти се изкъпваше, изписваше очите си и се окичваше с накити. 41И сядаше на разкошно ложе с маса, подредена пред него, на която беше поставила Мои кадива и Моето маслинено масло. 42И шумът на безгрижно множество беше там. Заедно с мъжете от простолюдието пияници, доведени от пустинята. Те поставяха гривни на ръцете им и хубави корони на главите им. 43Тогава си казах: „Какво прахосване! Какво блудство! Сега те продължават да блудстват с нея! А тя…!“ 44И те влязоха при нея, както отиват при блудница. Така те влизаха при Охола и при Охолива, развратните жени. 45Но праведни мъже ще ги съдят – с наказание, което се полага на прелюбодейци и жени, пролели кръв. Защото те са блудници с кръв по своите ръце.“

46Понеже така казва Господ Бог: „Вдигни армия против тях и ги предай на ужас и плячкосване. 47Тогава армията ще ги убие с камъни и ще ги съсекат с мечовете си. Те ще убият техните синове и дъщери и с огън ще изгорят техните домове. 48Така ще изчистя страната от разврат и всички жени ще бъдат предупредени да не вършат вашите позорни деяния. 49И те ще стоварят позорните ви деяния върху вас и вие ще понесете наказанието за вашите идолопоклоннически грехове. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ Бог.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.