BG | EN

Победни песни на Мойсей и Мариам

1Тогава Мойсей заедно с израилтяните изпя следната песен за прослава на Господа. Те казаха:

„Ще пея пред Господа, защото Той величествено се възвеличи;

коня и ездача му потопи в морето!

2Сила моя и песен моя е Господ.

За мене Той стана спасение.

Той е мой Бог. Аз ще Го прославя;

Бога на моите бащи ще прославя.

3Господ е силен в битка.

Яхве е Неговото име.

4Колесниците на фараона и войската му потопи Той в морето

и най-добрите му военачалници потънаха в Червено море.

5Бездните ги покриха:

като камък потънаха те в дълбините.

6Твоята десница, Господи, се прослави чрез проявена мощ;

Твоята десница, Господи, разби неприятеля.

7С преизобилната Си слава Ти срази противниците Си.

Ти изпрати гнева Си и той ги изгори като слама.

8От диханието на ноздрите Ти водите се натрупаха като хълмове,

вълните застанаха като грамада,

бездни се откроиха посред морето.

9Тогава неприятелят каза:

„Ще преследвам, ще догоня, плячка ще поделя,

ще се насити с тях моята мъст,

ще извадя меча си, моята ръка ще ги погуби.“

10С диханието си Ти разрази буря и морето ги покри:

те потънаха като олово в мощните води.

11Кой е подобен на Тебе, Господи, сред божествените същества?

Кой е подобен на Тебе, прославен сред светиите,

достоен за благоговейна похвала, творец на чудеса?

12Ти простря десницата Си,

тогава земята ги погълна.

13Ти поведе със Своята благост този народ, който Ти избави,

и го водиш със Своята мощ към Своето свято обиталище.

14Чуха народите и треперят;

ужас обзе жителите на филистимската страна.

15Уплашиха се тогава князете на Едом,

трепет обзе вождовете на Моав, обезсилени са

всички обитатели на Ханаан.

16Страх и ужас да ги нападне,

от силата на Твоята мишца да застинат като камък,

докато достигне земята Твоят народ, Господи,

докато достигне земята този народ, който е Твое притежание.

17Въведи го и го насади в планината на Своето наследство,

на мястото, което Ти, Господи, си приготвил за Свое обиталище,

в светилището, което Твоите ръце, Владико, са създали!

18Господ ще царува вовеки и вечно.“

19Когато конете на фараона, неговите колесници и конници бяха навлезли в морето, Господ обърна върху тях морските води, а израилтяните преминаха по суха земя, посред морето. 20Тогава пророчицата Мариам, сестра на Аарон, взе тимпан в ръката си и всички жени излязоха след нея с тимпани и заиграха хора. 21И Мариам запя пред тях: „Пейте пред Господа, защото Той величествено се възвеличи; коня и ездача му потопи в морето!“

От Червено море до планината Хорив

(15:22-18:27)

22След това Мойсей поведе на път израилтяните от Червено море и те по-нататък влязоха в пустинята Сур. Три дена странстваха из тази пустиня, без да намерят вода. 23Когато дойдоха към Мера, не можаха да пият вода от извора в Мера, защото тя беше горчива. Затова това място беше наречено Мера. 24Поради това народът заропта против Мойсей с упрека: „Какво ще пием?“ 25Но той викна към Господа и Господ му показа дърво. Когато той го хвърли във водата, тя стана питейна.

Там Бог даде на народа закон и правни наредби и там го постави на изпитание. 26Той каза: „Ако си послушен към гласа на Господа, твоя Бог, и вършиш това, което Му е угодно, ако се вслушваш в заповедите Му и спазваш всичките Му наредби, няма да те накажа с нито една от болестите, с които наказах Египет. Защото Аз, Господ, съм твоят целител.“

27След това дойдоха в Елим; там имаше дванадесет извора вода и седемдесет финикови дървета. Там се установиха на лагер до водите.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.