BG | EN

1Желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради онези, които са в Лаодикия, и заради всички, които не са ме видели лично, 2за да се укрепят сърцата им, и съединени с любов за всяческо обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и на Христос, 3у Когото са скрити всички съкровища на мъдростта и на знанието. 4Казвам това, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи. 5Защото, ако и да отсъствам телом, но духом съм с вас и виждам с радост вашия порядък и вашата твърда вяра в Христос.

Предпазване от лъжеучители. Само Иисус Христос дарява живот

6Поради това, както приехте Иисус Христос като Господ, така и живейте според учението Му, 7вкоренени и изградени върху Него и утвърдени във вярата, както сте научени, преизпълнени с благодарност заради нея.

8Внимавайте, братя, да не ви увлече някой с философстването си и с празна измама според човешки предания, според ученията за света, а не според Христос. 9В Неговото човешко тяло обитава цялата пълнота на Бога. 10Също и вие сте изпълнени с благодат чрез Него, Който е глава на всяко небесно началство и власт. 11В Негово име сте и обрязани чрез обрязване, извършено не от човешка ръка, а чрез Христово обрязване, като съблякохте греховното, плътско тяло. 12Вие се погребахте заедно с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вярата в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. 13Той оживи заедно с Него също и вас, които бяхте мъртви заради греховете и необрязаната ви плът, като ви прости всички грехове. 14Христос заличи насочения срещу нас списък на дълговете ни според постановленията на Закона, отстрани го и го прикова на кръста. 15Той обезсили падналите небесни началства и власти, изложи ги на явен позор и възтържествува над тях на кръста.

Свобода чрез Христос

16И тъй, никой да не ви осъжда за това, което ядете или пиете, или за празник, новомесечие или събота. 17Тези неща са само сянка на онова, което предстои, а действителността е Христос. 18Никой да не ви отнема наградата с измама, чрез лъжесмирение и преклонение пред ангели, като се надува с лъжевидения и безразсъдно се гордее с плътския си ум. 19Такъв не се придържа към Главата – Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с Божие съдействие.

20И тъй, ако вие с Христос умряхте за светските учения, защо се обременявате със забрани като за живеещите в света: 21„Не се докосвай! Не вкусвай! Не се допирай!“ 22Всичко това се отнася до преходни неща, които се изхабяват от употреба и са човешки заповеди и учения. 23Тези неща наистина имат вид на мъдрост, изразена в привидно благочестие, лъжесмирение и изтощаване на тялото. Но те нямат никаква стойност и служат само за удовлетворяване на плътта.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.