BG | EN

Излекуване на един куц човек

1Веднъж Петър и Йоан отиваха заедно в храма в деветия молитвен час. 2Имаше един човек, куц от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовата врата, наричана Красива, да проси милостиня от влизащите в храма. 3Като видя Петър и Йоан да влизат в храма, той протегна ръка за милостиня. 4Петър и Йоан се вгледаха в него и Петър рече: „Погледни ни!“ 5И той ги загледа втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо. 6Но Петър каза: „Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Иисус Христос, Назорея, стани и ходи!“ 7И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага заякнаха стъпалата и глезените му. 8Той скочи, изправи се и проходи. След това влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и славеше Бога. 9Цял народ го видя да ходи и да слави Бога. 10Познаха го, че беше онзи, който седеше при Красивата врата на храма за милостиня. И това, което се бе случило с него, ги изуми и потресе.

Проповед на апостол Петър в храма

11 И понеже куцият, който бе изцелен, не се отделяше от Петър и Йоан, целият народ се стече изумен при тях в притвора, наричан Соломонов. 12Като видя това, Петър се обърна към народа: „Израилтяни, защо се чудите на това? И защо ни гледате, сякаш благодарение на нашата сила или благочестие този проходи? 13Бог на Авраам, на Исаак и на Яков, Бог на прадедите ни прослави Своя Син Иисус, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред Пилат, когато той бе отсъдил да бъде пуснат. 14Но вие се отрекохте от Светия и Праведния и поискахте да ви дари един убиец, а 15убихте Създателя на живота. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. 16И заради вярата в Него Той укрепи нозете на този, когото гледате и познавате; а вярата в Него му даде това изцеление пред всички вас. 17Но аз зная, братя, че вие, както и вашите първенци, сторихте това поради незнание. 18А Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. 19И тъй, покайте се и се обърнете към Бога, за да бъдат заличени греховете ви, 20за да дойдат времена на утеха от Господа и Той да прати предсказания ви Христос Иисус. 21Него небето трябваше да прибере до времето, когато се възстанови всичко, което Бог бе говорил чрез устата на всички Свои свети пророци от самото начало. 22Мойсей бе казал на прадедите ни: „Господ, вашият Бог, ще въздигне за вас от братята ви Пророк като мене – Него слушайте за всичко, каквото ви каже. 23А който не послуша този Пророк, ще бъде изтребен.“ 24И всички пророци, от Самуил и нататък, които бяха проповядвали, също предизвестиха тези дни. 25Вие сте синове на пророците и на Завета, който Бог бе завещал на прадедите ви, казвайки на Авраам: „Чрез твоето потомство ще бъдат благословени всички земни народи.“ 26Бог, като възкреси Сина Си Иисус, най-напред на вас Го изпрати да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.