BG | EN

Обещание за изпращане на Светия Дух

1 Първата книга+, Теофиле, написах за всичко, което Иисус започна да върши и да учи 2до деня, когато се възнесе, като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които бе избрал. 3На тях с много доказателства представи Себе Си жив след Своето страдание, като им се явяваше в продължение на четиридесет дена и говореше за Божието царство.

4 И когато беше заедно с тях, Той им заповяда: „Не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отец, за което сте слушали от Мене, 5защото Йоан кръщаваше с вода, а вие след няколко дена ще бъдете кръстени със Светия Дух.“

Възнесение на Иисус Христос

6 А събралите се Го питаха: „Господи, дойде ли времето да възстановиш царството на Израил?“ 7Той им рече: „Не се пада на вас да знаете времето или часа, които Отец е определил чрез Своята власт, 8но вие ще получите сила, когато слезе върху вас Светият Дух, и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим, и в цяла Юдея, и в Самария, и чак до края на земята.“

9И като каза това, докато те все още Го гледаха, Той се издигна нагоре и облак Го скри от очите им. 10И както се взираха към небето, докато Той се издигаше, ето пред тях застанаха двама души в бели дрехи 11и рекоха: „Галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Иисус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето.“

Избиране на Матия за апостол

12 Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим – на един съботен път+ разстояние. 13И като дойдоха, качиха се в горната стая, където отсядаха: Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилота, и Юда Яковов. 14Те всички в единомислие прекарваха в усърдна молитва заедно с някои жени, с Мария, майката на Иисус, и с Неговите братя.

15В онези дни Петър се изправи сред учениците – а бяха се събрали около сто и двадесет души – и рече: 16„Братя! Трябваше да се изпълни написаното, което бе предрекъл Светият Дух чрез устата на Давид за Юда, водача на онези, които заловиха Иисус. 17Защото той бе причислен към нас и получи жребия на това служение, 18но с наградата за злодеянието си придоби нива и като се строполи, пръсна се през средата и всичките му вътрешности се изсипаха. 19И това стана известно на всички жители на Йерусалим. Затова нарекоха тази нива на техен език Акелдама, тоест кръвна нива. 20Защото в книгата на псалмите е написано: „Жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и званието му друг да вземе.“ 21И тъй, нужно е един от тези мъже, които бяха с нас през цялото време, докато общуваше с нас Господ Иисус – 22откакто бе кръстен от Йоан до деня, когато се възнесе от нас, – да бъде заедно с нас свидетел на възкресението Му.“ 23Тогава предложиха двама: Йосиф – наричан Варсава, който получи и името Юст, и Матия. 24След това се помолиха с думите: „Ти, Господи, Който познаваш сърцата на всички, покажи кого от тези двамата си избрал 25да приеме жребия на това служение и на апостолството, от което отпадна Юда, за да отиде на своето място.“ 26Хвърлиха жребий за тях и жребият се падна на Матия. И той бе причислен към единадесетте апостоли.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.