BG | EN

Наставления към съпруги и съпрузи

1Също и вие, жените, бъдете покорни на своите мъже, така че, ако някои от тях не се подчиняват на Божието слово, да бъдат спечелени без увещания, а чрез поведението на своите жени, 2като видят вашия чист и примерен живот. 3Вашето украшение да бъде не външно – плетене на коси, кичене със злато или разкошно облекло, 4а скритата в сърцето ви същност с нетленната красота на благия и кротък нрав. Това е истински ценното пред Бога. 5Защото така някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си – покоряваха се на мъжете си. 6Сарра се покоряваше на Авраам и го наричаше господар. Вие сте нейни дъщери, ако правите добро, без да се боите от нищо.

7Също и вие, мъжете, живейте в разбирателство с жените си, защото са по-слабият пол, отдавайте им почит, защото и те са наследници на благодатния живот. Така нищо няма да пречи на молитвите ви.

Страданието заради правда

8И накрая, бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смирени. 9Не отвръщайте на злото със зло или на хулата с хула. Напротив, благославяйте, защото знаете, че за това сте призовани – да наследите благослов.

10„Защото който иска да се радва на живота и да види добри дни, нека възпира езика си от зло и устата си от измамна реч, 11нека избягва злото и да прави добро, нека търси мир и да се стреми към него, 12защото очите на Господа са обърнати към праведните и ушите Му – към молитвите им, но лицето на Господа се отвръща от онези, които правят зло.“

13И кой ще ви стори зло, ако сте предани на доброто? 14Но дори и да страдате за правда, блажени сте. Не се страхувайте от никого и не се безпокойте! 15Свято почитайте Господ Бог в сърцата си и бъдете винаги готови с кротост и уважение да отговорите на всеки, който иска от вас обяснение за вашата надежда. 16Нека съвестта ви да е чиста, така че да бъдат посрамени онези, които ви оклеветяват като злосторници и хулят доброто ви поведение в името на Христос. 17И ако е такава Божията воля – по-добре е да страдате, понеже вършите добро, отколкото понеже вършите зло.

18Защото и Христос пострада заради греховете ви веднъж завинаги, Праведник заради неправедните, за да ви заведе при Бога. Той бе умъртвен по плът, но по дух остана жив. 19Така Той слезе да проповядва и на духовете, които бяха в тъмница – 20на тези, които някога не се покориха, когато Бог с много търпение ги очакваше в дните на Ной, докато се строеше корабът. В него малцина, всичко осем души, се избавиха от водата, 21която е предобраз на кръщението; но то не е премахване на плътската нечистота, а обещание за чиста съвест пред Бога. Което сега и нас спасява чрез възкресението на Иисус Христос, 22Който се възнесе на небето и е отдясно на Бога. На Него се покориха ангели, власти и сили.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.