BG | EN

Божият дом и Божият народ

1И тъй, оставете всяка злоба, всяко коварство, лицемерие, завист и всяко злословие. 2Като новородени деца бъдете винаги жадни за чисто духовно мляко, за да пораснете с него за спасение, 3защото вкусихте колко благ е Господ. 4Пристъпете към Него, живия камък, отхвърлен от хората, но избран като скъпоценен от Бога, 5и сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, за да принесете като свято свещенство духовни жертви, угодни на Бога чрез Иисус Христос. 6Затова в Писанието е казано: „Ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран и скъпоценен. И който вярва в него, няма да се посрами.“

7И така, за вас, вярващите, Той е скъпоценен, а за невярващите – „камък, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла“ и е „камък за препъване и камък за съблазън“. 8А се препъват онези, които се противят на словото; те за това са и отредени. 9Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ; народ, който Бог придоби, за да възвестите величието на Онзи, Който ви е призовал от тъмнината в чудната Своя светлина. 10Вие, които някога не бяхте народ, сега сте Божий народ; които не познавахте Божията милост, сега бяхте помилвани.

Задълженията към властниците

11Възлюбени, моля ви като преселници и чужденци да отбягвате плътските желания, които воюват против душата. 12Поведението ви сред езичниците нека бъде добро, та когато ви оклеветяват като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на Неговото идване.

13И тъй, подчинявайте се, заради Господа, на всеки установен от хората порядък: било на цар като на върховна власт, 14било на управници като на изпращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци. 15Защото такава е Божията воля – с добри дела да накарате невежеството на безразсъдните хора да замлъкне. 16Живейте като свободни хора, но не като използвате свободата за прикритие на злото, а като Божии слуги. 17Почитайте всеки, обичайте братята по вяра, бойте се от Бога, почитайте царя!

Примерът на Христовото страдание

18Слуги, покорявайте се с много страхопочитание към господарите си – не само на добрите и снизходителните, но и на грубите. 19Защото това има стойност – ако някой от знание за Божията воля понася скърби, като страда несправедливо. 20Иначе каква похвала, ако търпите, когато ви бият заради престъпления? Но ако правите добро и страдате, тогава търпението ви е заслуга пред Бога.

21Вие за това сте и призовани, защото и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да вървите по стъпките Му. 22Той не стори грях, нито устата Му изрече лъжа. 23Когато Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; когато страдаше, не заплашваше, а поверяваше това на Праведния Съдия. 24Той Сам възнесе с тялото Си нашите грехове на кръстното дърво, за да бъдем мъртви за греховете и да живеем за правдата – чрез Неговата рана се изцелихте. 25Защото бяхте като заблудени овце, но сега се завърнахте при Пастиря и Пазителя на вашите души.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.