BG | EN

Даровете на Светия Дух

1Братя, искам да сте наясно за духовните дарби. 2Знаете, че когато бяхте езичници, ходехте при немите идоли, сякаш ви теглеха. 3Затова ви известявам, че никой, който говори чрез силата на Божия Дух, не казва: „Анатема на Иисус!“ И никой не може да каже: „Иисус е Господ“, освен чрез Светия Дух.

4Има различни дарби, но един и същ е Духът, Който ги дава; 5има различни служения, но един и същ е Господ, Който ги възлага; 6има и различни дейности, но Бог е един и същ, а Той върши всичко у всички. 7И на всеки един се дава да се прояви у него Духът за обща полза. 8Защото на един чрез Духа се дава слово на мъдрост, на друг чрез същия Дух – слово на знание; 9на един чрез същия Дух – вяра, на друг чрез същия Дух – дарби за лекуване; 10на един – да извършва чудеса, на друг – да пророкува; на един – да различава духовете, на друг – да говори разни езици, а на друг – да ги тълкува. 11Всичко това идва от действието на един и същи Дух, Който разпределя на всеки отделно, както си иска.

Ние сме едно тяло, съставено от много части

12И както тялото е едно, а има много части и всички части на едното тяло, макар и да са много, са едно тяло, така е и Христос. 13Защото всички ние сме кръстени чрез единия Дух, за да сме едно тяло – било юдеи или елини, било роби или свободни, и всички сме напоени от единия Дух. 14Защото и тялото не се състои от една част, а от много. 15Ако кракът рече: „Аз не съм ръка, значи не принадлежа към тялото“, нима затова той наистина не е от тялото? 16И ако ухото рече: „Аз не съм око, значи не принадлежа към тялото“, нима затова то наистина не е от тялото? 17Ако цялото тяло е око, къде ще е слухът? Ако цялото е ухо, къде ще е обонянието? 18Но, ето Бог е наредил всяка една от частите в тялото така, както е пожелал. 19И ако всички бяха само една част, къде щеше да е тялото? 20А ето че частите са много, но тялото е едно. 21Не може окото да каже на ръката: „Не ми трябваш!“, нито пък главата – на краката: „Не ми трябвате!“ 22Напротив, онези части на тялото, които ни изглеждат по-слаби, са много по-нужни; 23а които ни изглеждат, че не са толкова на почит в тялото, тях обграждаме с по-голямо внимание и частите, които са неблагоприлични у нас, са покривани по-грижливо, 24докато благоприличните части у нас нямат нужда от това. Но Бог е разпределил така тялото, че на по-несъвършената му част е дал по-голяма чест, 25за да няма разногласия в тялото, а частите му еднакво да се грижат една за друга. 26И когато страда една част, заедно с нея страдат всички части или когато се прославя една част, заедно с нея се радват всички части. 27Вие заедно сте Христово тяло, а поотделно сте Негови части. 28И Бог постави в Църквата всеки на определеното му място: първо апостоли, после пророци, трето учители, после такива, които имат сили да вършат чудеса и дарби за лекуване, сетне застъпници за другите, ръководители и такива, които говорят разни езици. 29Нима всички са апостоли? Или всички са пророци? Всички ли са учители? Всички ли са чудотворци? 30Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят разни езици? Всички ли ги тълкуват? 31Стремете се ревностно към по-съвършени дарби. А сега ще ви покажа един още по-възвишен път.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.