BG | EN

Божието наказание и заветът с Бога

1Когато човеците започнаха да се умножават по земята и им се родиха дъщери, 2тогава Божиите синове видяха, че човешките дъщери са хубави, и си взимаха от тях за жени, който каквато си избереше. 3Тогава Господ каза: „Духът Ми, който съм дал, няма да владее над хората завинаги, защото те са плът; нека дните им да бъдат сто и двадесет години.“

4В онези дни, а също и след това по земята имаше исполини, когато Божиите синове се сношаваха с човешките дъщери и тези им раждаха; това бяха силните в древността именити човеци.

5А когато Господ видя, че злото на хората по земята беше голямо и всичките техни замисли на сърцата им бяха зло по всяко време, 6Господ съжали, че е създал на земята човека, и се наскърби в сърцето Си. 7И Господ каза: „Ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих – човек и добитък, влечуги и птици в небето, понеже съжалих, че съм ги създал.“ 8Но Ной намери благоволение в очите на Господ.

9Това е родословието на Ной. Ной беше праведен и безупречен мъж в рода си. Ной постъпваше според волята на Бога. 10На Ной се родиха синове Сим, Хам и Яфет.

11А земята се разврати пред погледа на Бога и се изпълни земята с насилие. 12И Господ погледна земята, и ето тя беше развратена, защото всяка плът се разврати по своя път на земята.

13Тогава Бог каза на Ной: „Реших да поставя край на живите същества по нея, защото те изпълниха земята с насилие. И ето Аз ще ги изтребя заедно със земята. 14Направи си ковчег от гоферово дърво с помещения в ковчега и го засмоли отвътре и отвън. 15И да го направиш така: ковчегът да бъде дълъг триста лакътя, широк петдесет лакътя и висок тридесет лакътя. 16Направи прозорец на един лакът от върха и врата отстрани на ковчега; направи го на три равнища – долно, средно и горно.

17Ето Аз ще докарам на земята потоп от води, за да изтребя под небето всяка плът, в която има дух на живот; всичко, което е на земята, ще се лиши от живот, ще бъде унищожено. 18Но с тебе Аз ще установя Своя завет и в ковчега ще влезеш ти, а с тебе – твоите синове, жена ти и жените на синовете ти. 19Въведи също в ковчега от всеки вид живи същества по една двойка, за да останат с тебе живи; мъжко и женско те да бъдат. 20От птиците, от всеки вид добитък, от всеки вид пълзящи по земята – по две от всички да влязат при тебе, за да останат живи. 21А ти си вземи всякаква храна, която е за ядене, и я събери, да бъде храна за тебе и за тях.“

22Това направи Ной – всичко направи така, както Бог му заповяда.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.