BG | EN

Раздяла на Аврам и Лот

1Така Аврам излезе от Египет и се отправи към Негев – сам той и жена му заедно с всичко, което беше придобил, както и Лот. 2Сега Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.

3От юг той продължи да се придвижва до Ветил, до мястото, където по-напред беше шатрата му – между Ветил и Гай, 4до мястото, където по-рано беше издигнал жертвеник. Там Аврам призова Господнето име.

5Лот, който придружаваше Аврам, също притежаваше дребен и едър добитък, както и шатри. 6Тази земя беше тясна, за да живеят заедно, понеже техният имот беше много голям и не можеха повече да живеят на едно място. 7Така възникна раздор между пастирите на Аврам и пастирите на Лот. А по това време в тази местност живееха ханаанци и ферезейци.

8Затова Аврам каза на Лот: „Не бива да има раздор между мене и тебе, между моите и твоите пастири, защото сме роднини. 9Нали цялата тази земя е пред тебе? Нека се разделим. Ако ти отидеш наляво, аз ще отида надясно. Ако ти отидеш надясно, аз ще отида наляво.“

10Лот видя, че цялата Йорданска долина чак до Сигор се напояваше с вода като Господния рай, като египетската земя. Това беше преди Господ да разори Содом и Гомора. 11Така че Лот избра цялата Йорданска долина и се отправи на изток. Така те се разделиха един от друг. 12Аврам се засели в ханаанската страна, а Лот се засели сред градовете на Йорданската долина, като разпъна шатри чак до Содом. 13А содомските жители бяха много порочни и грешни пред Господ. 14Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: „Огледай се! От мястото, където си сега, погледни на север и юг, на изток и запад.

15Цялата тази земя, която виждаш, Аз ще дам на тебе и на потомството ти за вечни времена. 16Потомството ти ще направя многочислено като пясъка, така че ако някой може да изброи земния пясък, тогава ще бъде изброено и твоето потомство. 17Стани, обходи тази земя надлъж и нашир, защото Аз ще я дам на тебе.“

18И Аврам събра шатрата си, отиде и се засели в свещената дъбрава Мамрѐ, която е в Хеврон. Там той издигна жертвеник на Господ.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.