BG | EN

Аврам спасява Лот

1При царуването на сенаарския цар Амрафел, еласарския цар Ариох, 2еламския цар Кедорлаомер и гоимския цар Тидал избухна война. Те потеглиха на поход срещу содомския цар Бера, гоморския цар Бирша, срещу царя на Адма Шинав, срещу севоимския цар Шемевер, както и срещу царя на Бела, който днес е известен като Сигор. 3Всички те се съюзиха в долина Сидим, сега Мъртво море. 4Дванадесет години те бяха подчинени на Кедорлаомер, а в тринадесетата година въстанаха.

5В четиринадесетата година дойде Кедорлаомер със своите съюзници царе. Те разбиха рефаимци в Ащерот-Карнаим, зузимци в Хам, емимци в Шаве-Кириатаим, 6както и хорейци в планинската страна Сеир до Ел-Фаран, който е при пустинята. 7Оттам се върнаха, дойдоха при извора Мишпат, тоест Кадес, и опустошиха цялата амаликитска страна, както и аморейците, които живееха в Хацацон-Тамар.

8Тогава содомският цар, гоморският цар, царят на Адма, севоимският цар и царят на Бела, тоест Сигор, потеглиха и се сражаваха с тях в долината Сидим – 9против еламския цар Кедорлаомер, гоимския цар Тидал, сенаарския цар Амрафел, еласарския цар Ариох, четирима царе против петима. 10А долината Сидим беше пълна със смолни ями. Царете на Содом и Гомора, като удариха на бяг, паднаха в тях, а останалите избягаха в планините. 11Победителите заграбиха всички богатства на Содом и Гомора и всичките им припаси и си заминаха. 12Отведоха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имуществото му и си заминаха.

13А един от оцелелите дойде и съобщи това на евреина Аврам, който живееше тогава при свещената дъбрава на аморееца Мамрѐ, братята му Ешкол и Анер бяха Аврамови съюзници. 14Когато Аврам чу, че племенникът му е пленен, събра своите триста и осемнадесет мъже, родени в дома му, и преследва неприятелите до Дан. 15През нощта, като разпредели дружината си, той и хората му ги нападнаха, разбиха ги и ги преследваха чак до Хова, която е на север от Дамаск. 16Така той възвърна цялото си имущество, както и племенника си Лот, възвърна и неговото имущество, а също и жените и хората.

Мелхиседек и Аврам

17Когато Аврам се връщаше след поражението на Кедорлаомер и на неговите съюзници царе, содомският цар излезе да го посрещне в долината Шаве, която сега се нарича Царска долина.

18Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино. 19Мелхиседек благослови Аврам с думите: „Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Творец на небето и земята. 20Благословен да бъде и Всевишният Бог, Който предаде в твоите ръце враговете ти.“ Аврам даде на Мелкиседек десетата част от цялата плячка. 21Тогава содомският цар каза на Аврам: „Върни моите хора, а плячката остави за себе си.“ 22А Аврам отговори на содомския цар: „Кълна се, като вдигам ръка към Господ, Всевишния Бог, Творец на небето и земята, 23че няма да взема нищо твое – нито конец, нито ремък за обуща, за да не кажеш: „Аз обогатих Аврам.“ 24Взехме само това, което може да послужи за прехрана на моите хора, и дела на тези, които участваха с мене в похода – Анер, Ешкол и Мамрѐ.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.