BG | EN

Бог благославя Яков във Ветил

1След това Бог заповяда на Яков: „Стани, иди във Ветил и се засели там. И там издигни жертвеник на Бога, Който ти се яви, когато бягаше от брат си Исав.“ 2Затова Яков нареди на домашните си и на всички свои хора: „Премахнете чуждите богове, които се намират у вас, очистете се и се преоблечете! 3Да станем и да отидем във Ветил. Там ще издигна жертвеник на Бога, Който послуша молбата ми в деня на бедствието ми и ме придружаваше при пътуването ми.“ 4Те дадоха на Яков всичките чужди богове, които бяха в ръцете им, както и обеците от ушите си. Яков ги зарови под дъба, който беше близо до Сихем. 5След това всички потеглиха на път. Обхванати от страх Божий, жителите на околните градове не преследваха Якововите синове. 6Така Яков дойде в Луз, който се намира в ханаанската земя, сега наречен Ветил – сам той и всички хора, които бяха с него. 7Там издигна жертвеник. Това място той нарече Ел-Ветил, защото там му се беше явил Бог при бягството му от брат му Исав. 8Тогава умря Ревекината кърмачка Девора. Погребаха я близо до Ветил, под дъба, който Яков нарече Алин-Бехут.

9След връщането от Месопотамия Бог отново се яви на Яков и го благослови. 10Бог му каза: „Твоето име е Яков. Но отсега няма вече да се наричаш Яков, а името ти ще бъде Израил.“ Затова го нарече Израил. 11Още му каза Бог: „Аз съм Бог Всемогъщи. Плоди се и се размножавай! Ти ще бъдеш родоначалник на народ, и то на много народи, както и на царе. 12Земята, която дадох на Авраам и Исаак, нея ще предам на тебе и на потомството ти след тебе.“ 13Тогава Бог се възнесе от него, от мястото, където му беше говорил. 14Затова Яков издигна паметник на мястото, където му беше говорил Бог – каменен паметник. Върху него той принесе възлияние и изля масло. 15Мястото, където Бог му беше говорил, Яков нарече Ветил.

Раждането на Вениамин и смъртта на Рахил

35:23-26; 1 Лет. 2:1-2

16След това те тръгнаха от Ветил. А когато наближиха Ефрата̀, Рахил роди, но много се мъчи при раждането. 17При родилните болки бабата ѝ каза: „Не бой се, защото имаш още един син.“ 18Докато береше душа, умиращата Рахил нарече новороденото Бенони. Но баща му го нарече Вениамин. 19Така умря Рахил. Погребаха я на пътя за Ефрата̀, тоест Витлеем. 20На гроба ѝ Яков издигна паметник. Това е и до днес надгробният паметник на Рахил. 21Израил продължи своя път и разположи шатрата си зад кулата Гадер. 22По време на престоя на Израил в онази страна Рувим отиде и спа с Вала, наложницата на баща си. Израил разбра това. А Яков имаше дванадесет синове.

23Синове от Лия: първородният на Яков Рувим, след него Симеон, Левий, Юда, Исахар и Завулон. 24Синове от Рахил: Йосиф и Вениамин. 25Синове от Вала, робинята на Рахил: Дан и Нефталим. 26Синове от Зелфа, робинята на Лия: Гад и Асир. Това са синовете на Яков, които му се родиха в Месопотамия.

Смърт и погребение на Исаак

27След това Яков се завърна при баща си Исаак в Мамрѐ, в Кириат-Арба, тоест Хеврон, където някога бяха живели Авраам и Исаак. 28Исаак проживя сто и осемдесет години. 29Исаак издъхна и умря. При своите праотци той се прибра стар и наситен на живот. Погребаха го синовете му Исав и Яков.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.