BG | EN

Предци на Ной до потопа

1Това е родословието на Адам. Когато Бог сътвори човека, по Божие подобие го сътвори. 2Той ги сътвори мъж и жена, благослови ги и им даде име „човек“ в деня на тяхното сътворяване. 3Адам беше на сто и тридесет години и му се роди син по негово подобие, по негов образ и му даде име Сит. 4А след раждането на Сит Адам живя осемстотин години и му се родиха синове и дъщери. 5И всичките дни на Адамовия живот бяха деветстотин и тридесет години; тогава той умря.

6Сит живя сто и пет години и му се роди син Енос. 7След раждането на Енос Сит живя осемстотин и седем години и му се родиха синове и дъщери. 8И всичките дни на Сит бяха деветстотин и дванадесет години; тогава той умря.

9Енос живя деветдесет години и му се роди син Каинан. 10След раждането на Каинан Енос живя осемстотин и петнадесет години и му се родиха синове и дъщери. 11И всичките дни на Енос бяха деветстотин и пет години; тогава той умря.

12Каинан живя седемдесет години и му се роди син Малелеил. 13След раждането на Малелеил Каинан живя осемстотин и четиридесет години и му се родиха синове и дъщери. 14И всичките дни на Каинан бяха деветстотин и десет години; тогава той умря.

15Малелеил живя и му се роди син Яред. 16След раждането на Яред Малелеил живя осемстотин и тридесет години и му се родиха синове и дъщери. 17И всичките дни на Малелеил бяха осемстотин деветдесет и пет години; тогава той умря.

18Яред живя сто шестдесет и две години и му се роди син Енох. 19След раждането на Енох Яред живя осемстотин години и му се родиха синове и дъщери. 20И всичките дни на Яред бяха деветстотин шестдесет и две години; тогава той умря.

21Енох живя шестдесет и пет години и му се роди син Матусал. 22А след като му се роди Матусал, Енох постъпваше според волята на Бога, живя триста години и му се родиха синове и дъщери. 23И всичките дни на Енох бяха триста шестдесет и пет години. 24И Енох постъпваше според волята на Бога, но тогава той изчезна, защото Бог го взе.

25Матусал живя сто осемдесет и седем години и му се роди син Ламех. 26И след раждането на Ламех Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и му се родиха синове и дъщери. 27И всичките дни на Матусал бяха деветстотин шестдесет и девет години; тогава той умря.

28Ламех живя сто осемдесет и две години и му се роди син, 29и му даде име Ной, като каза: „Той ще ни утеши в работата ни и в труда на ръцете ни да получим блага от земята, която Господ прокле.“ 30И след раждането на Ной Ламех живя петстотин деветдесет и пет години и му се родиха синове и дъщери. 31А всичките дни на Ламех бяха седемстотин седемдесет и седем години; тогава той умря.

32Ной беше на петстотин години и му се родиха Сим, Хам и Яфет.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.