BG | EN

Иисус Христос – завършек на закона

1Братя, желанието на моето сърце и молитвата ми към Бога за израилтяните са те да бъдат спасени. 2Свидетелствам за тях, че ревностно служат на Бога, ала без истинско познание. 3Защото те не осъзнават, че Бог оправдава човека, а искаха сами да постигнат оправдаване и затова не приеха оправдаването от Бога. 4Но завършек на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ.

Спасението е за всички

5Мойсей пише за оправдаването чрез Закона: „Човек, който го е изпълнил, ще бъде жив чрез него.“ 6А за оправдаването чрез вярата говори така: „Не казвай в сърцето си: „Кой ще се въздигне на небето?“, тоест да доведе долу Христос, 7или: „Кой ще слезе в бездната?“, тоест да изведе Христос от мъртвите.“ 8И какво добавя Писанието? „Словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти“, тоест словото на вярата, което проповядваме. 9Защото, ако с устата си изповядваш, че Иисус е Господ, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш; 10със сърце вярваме, за да получим оправдаване, а с уста изповядваме, за да получим спасение. 11Защото Писанието казва: „Всеки, който вярва в Него, няма да се посрами.“ 12Няма разлика между юдеин и елин. Господ е един и същ за всички. Той богато дарява всички, които Го призовават, 13защото всеки, който призове името на Господа, ще се спаси.

14Но как ще призоват Онзи, в Когото не са повярвали? Как ще повярват в Онзи, за Когото не са чули? Как ще чуят, ако не им се проповядва? 15И как ще проповядват, ако не бъдат изпратени, както е писано: „Колко прекрасни са стъпките на тези, които благовестят мир, които благовестят доброто!“ 16Но не всички възприеха благовестието. Както казва Исаия: „Господи, кой повярва на това, което е чул от нас?“ 17И така, вярата идва от слушане на проповедта, а проповедта – от Божието слово. 18Но питам: нима те не са чули? Напротив, както е писано, „техният зов се носи по цялата земя и думите им – до краищата на света.“

19Отново питам: нима Израил не разбра?

Пръв Мойсей казва: „Аз ще предизвикам у вас ревност към народ, който не е народ, ще възбудя гнева ви срещу неблагоразумен народ.“ 20А Исаия смело възвестява: „Намериха Ме онези, които не Ме търсеха, открих се на онези, които не питаха за Мене.“ 21За Израил пък казва: „Цял ден простирах ръцете Си към народ непослушен и упорит.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.