BG | EN

(105)

Небесна милост към грешния народ

1Прославяйте Господа, защото е благ,

защото Неговата милост е вечна.

2Кой може да изрази могъществото на Господа,

кой може да изрече всички похвали за Него?

3Блажени са онези, които спазват Закона

и постъпват праведно по всяко време.

4Господи, спомни си за мене,

понеже обичаш Своя народ;

спаси ме, като ми окажеш помощ,

5за да видя благоденствието на Твоите избраници,

да се веселя с веселието на Твоя народ,

да се хваля заедно с Твоите избраници.

6Ние и нашите предци съгрешихме,

извършихме беззаконие, постъпихме несправедливо.

7Нашите предци не разбраха Твоите чудеса в Египет,

не си спомниха многото Ти милости

и възроптаха при морето, при Червеното море.

8Но Той ги спаси заради името Си,

за да покаже Своето могъщество.

9Властно заповяда на Червеното море и то пресъхна.

Той ги преведе по бездните като по сухо,

10спаси ги от ръката на противника

и ги избави от ръката на врага.

11Водите покриха враговете им,

не остана нито един от тях.

12Тогава израилтяните повярваха на Неговите думи,

изпяха хвалебна песен за Него.

13Но скоро забравиха делата Му,

не дочакаха Неговия съвет;

14увлякоха се от лакомия в пустинята

и изкусиха Бога в необитаемата местност.

15И Той изпълни това, което искаха,

но изпрати болест на телата им.

16Тогава завидяха в стана на Мойсей

и на Аарон, посветен на Господа.

17Земята се разтвори, погълна Датан

и покри хората на Авирон.

18И огън пламна в тяхното сборище,

пламък изгори нечестивите.

19Направиха телец на Хорив

и се поклониха на идола;

20и замениха славата на своя Бог

с образа на вол, който яде трева.

21Забравиха Бога, своя Спасител,

Който извърши велики дела в Египет,

22дела, достойни за учудване в земята на Хам,

страшни при Червено море.

23И щеше да ги унищожи,

ако избраният от Него Мойсей не бе застанал пред Него в пролома

да отклони яростта Му, за да не ги погуби.

24После те презряха желаната земя,

не вярваха на Неговото обещание

25и роптаеха в шатрите си,

не се вслушваха в гласа на Господа.

26И Той вдигна ръката Си против тях,

за да ги повали в пустинята,

27да повали потомците им сред народите

и да ги разсее по другите земи.

28Те се присъединиха към Ваал-Фегор

и ядоха жертви, принасяни на мъртви божества,

29и разгневиха Бога с делата си,

и върху тях връхлетя голяма гибел.

30Но стана Финеес и ги осъди,

и гибелта престана.

31И това му се зачете за праведно дело

от род в род за вечни времена.

32И пак разгневиха Бога при водите на Мерива

и заради тях Мойсей трябваше да пострада,

33защото те огорчиха духа му

и той говори необмислено с устата си.

34Те не изтребиха народите,

както им бе заповядал Господ,

35а се смесиха с езичниците

и се научиха на техните постъпки;

36служиха на техните идоли,

които им станаха примка.

37Синовете и дъщерите си

принасяха в жертва на злите духове;

38проливаха невинна кръв,

кръвта на синовете и дъщерите си,

които принасяха в жертва на ханаанските идоли,

и земята се оскверни от кръвопролитие.

39Така се оскверниха чрез делата си,

блудстваха с постъпките си.

40И Господ се разгневи силно срещу Своя народ,

погнуси се от Своите избраници.

41Предаде ги в ръцете на езичниците

и започнаха да ги владеят онези, които ги мразеха.

42Враговете им ги потискаха

и те бяха сломени под тяхната власт.

43Много пъти Той ги избавяше,

но те Го огорчаваха с упорството си.

44Но Той милостиво поглеждаше към техните страдания винаги,

когато чуваше техните вопли,

45и си спомняше Своя завет с тях,

и се разкайваше поради голямата Си милост;

46и възбуждаше към тях състрадание

у всички, които ги вземаха в плен.

47Господи, Боже наш, спаси ни

и ни събери измежду народите,

за да прославяме Твоето свято име,

да се хвалим с Твоята слава!

48Благословен да бъде Господ,

Бог Израилев, отвека и довека!

И цял народ да каже: „Амин! Алилуя!“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.