BG | EN

Пророчество за разрушаване на храма

Мк. 13:1-2; Лк. 21:5-6

1 А когато Иисус излезе от храма и тръгна, учениците Му дойдоха, за да Му покажат храмовите сгради. 2Иисус им рече: „Виждате ли всичко това? Истината ви казвам: няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат.“

Пророчество за края на света

Мк. 13:3-31; Лк. 21:7-33

3И когато се намираше на Елеонската планина, дойдоха при Него учениците Му и насаме Го запитаха: „Кажи ни кога ще стане това и какво ще е знамението за Твоето пришествие+ и за свършека на света?“

4А Иисус им говори: „Пазете се да не ви измами някой, 5защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: „Аз съм Христос“ – и ще измамят мнозина. 6Ще чувате да стават войни и да се говори за войни. Но внимавайте, не се обърквайте, понеже всичко това трябва да стане, но то още не е краят. 7Защото ще въстанат народ против народ и царство против царство, и на места ще има глад, мор и трусове. 8А всичко това е начало на страдания.

9 Тогава ще ви подлагат на мъчения и ще ви избиват, и ще бъдете мразени от всички народи заради Моето име. 10Тогава мнозина ще отстъпят от вярата, и един друг ще се предават, и един друг ще се намразят, 11и много лъжепророци ще се появят и ще измамят мнозина, 12и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта. 13Но който устои докрай, той ще бъде спасен. 14И това Евангелие на Божието царство+ ще бъде проповядвано по целия свят, за свидетелство пред всички народи, и тогава ще дойде краят.

15 И тъй, когато видите да стои на свято място мерзостта на запустението+, за която е казано чрез пророк Даниил – който чете, нека разбира, – 16тогава онези, които се намират в Юдея, да бягат в планините, 17който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си, 18и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. 19Но горко на бременните и на кърмачките през онези дни!

20Затова, молете се да не се случи бягството ви зиме или в събота. 21Защото тогава ще настане голяма скръб, каквато не е имало от началото на света досега и няма да има. 22И ако Бог не би съкратил онези дни, не би се спасил никой човек, но заради избраните Той ще съкрати дните.

23Тогава, ако някой ви рече: „Ето тук е Христос“ или „там е“ – не вярвайте, 24защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи знамения и чудеса, за да измамят, ако е възможно, и избраните. 25Ето предупреждавам ви: 26ако ви кажат: „Ето Той е в пустинята“, не излизайте, или „ето Той там е скрит“, не вярвайте, 27защото, както светкавицата блясва от изток и осветява небето чак до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина човешки, 28защото, където бъде трупът, там ще се съберат орлите.

29 И веднага след скръбта на онези дни слънцето ще помръкне и луната няма да праща светлината си, и звездите ще падат от небето, и небесните сили ще се разклатят. 30Тогава ще се яви на небето знамението на Сина човешки, и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина човешки да идва на небесните облаци със сила и голяма слава. 31И ще изпрати ангелите Си с гръмогласна тръба и те ще съберат избраниците Му от четирите посоки на ветровете, от единия до другия край на небесата.

32И от смокинята вземете поука: когато клоните ѝ омекнат и пуснат листа, знаете, че е близо лятото, 33тъй и вие, когато видите всичко това, знайте, че Той е близо, при вратата. 34Истината ви казвам: този род няма да премине, докато всичко това не се сбъдне. 35Небе и земя ще преминат, но думите Ми няма да преминат+.

Неизвестност на деня на второто Христово пришествие

Мк. 13:32-37; Лк. 17:26-30,34-36

36 А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът+, а единствено Отец.

37 Но както стана в дните на Ной, тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки, 38защото, както в дните преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной влезе в ковчега, 39и не разбраха нищо, докато не дойде потопът и отнесе всички – тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки. 40Тогава двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, другия ще оставят, 41две жени ще мелят заедно на мелница: едната ще вземат, другата ще оставят.

42 Затова бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. 43Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да го остави да ограби къщата му. 44Затова бъдете и вие готови, понеже Синът човешки ще дойде в час, когато не очаквате.

За верния и неверния слуга

Лк. 12:41-48

45 И тъй, кой е верният и благоразумен слуга? Това е онзи, когото господарят е поставил над другите си слуги, за да им раздава навреме храна. 46Блажен е този слуга, чийто господар, когато дойде, го намери, че постъпва тъй, 47истината ви казвам: той ще го постави над целия си имот. 48Ако пък слугата е лош и рече в сърцето си: „Ще се забави господарят ми“ – 49и започне да бие събратята си и да яде и пие с пияниците, – 50господарят на този слуга ще дойде в ден, в който той не очаква, и в час, който не знае, 51и ще го отдели, и ще му наложи наказание като на лицемерите, там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.