BG | EN

Да не осъждаме ближния

Лк. 6:37-42

1„Не осъждайте, за да не бъдете осъдени, 2защото, както вие съдите, така и Бог вас ще съди, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. 3И защо виждаш сламката в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? 4Или как дръзваш да кажеш на брат си: „Нека да извадя сламката от окото ти“, когато в твоето око има греда? 5Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно как да извадиш сламката от окото на брат си.

6Не давайте светинята на псетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и като се обърнат, да ви разкъсат.“

Поощрение за молитва и златно правило за живот

Лк. 11:9-13

7„Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, 8защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. 9Има ли между вас човек, който, когато синът му поиска хляб, да му даде камък, 10и когато поиска риба, да му даде змия? 11И тъй, ако вие, колкото и да сте лоши, знаете да давате добри неща на децата си, то колко повече вашият небесен Отец ще даде добри неща на онези, които искат от Него!

12И тъй, правете на другите това, което искате те да ви правят, защото това е, на което Законът и Пророците учат.“

Двата пътя

Лк. 13:24

13„Влезте през тясната врата, защото широка е вратата и просторен е пътят, които водят към погибел, и мнозина минават през тях, 14защото тясна е вратата и стеснен е пътят, които водят към живота, и малцина ги намират.“

Предпазване от лъжепророци

Лк. 6:43-44

15„Пазете се от лъжливите пророци; те идват при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители. 16По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репей? 17Така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. 18Добро дърво не може да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. 19Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. 20И тъй, по плодовете им ще ги познаете.“

Осъждане на лъжливо изповядване

Лк. 13:25-27

21„Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!“, ще влезе в небесното царство, а онзи, който изпълнява волята на Моя небесен Отец. 22Мнозина ще Ми кажат в съдния ден: „Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име? И не изгонвахме ли бесове в Твое име? И не правехме ли много чудни дела в Твое име?“ 23И тогава ще им кажа открито: „Никога не съм ви познавал. Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие“!“

Една е правилната основа

Лк. 6:47-49

24„И тъй, всеки, който слуша тези Мои думи и ги изпълнява, ще го оприлича на благоразумен човек, който си изгради къща на камък; 25и заваля дъжд, придойдоха реки и духнаха ветрове, и връхлетяха върху къщата, а тя не рухна, защото основата ѝ беше положена върху камък. 26А всеки, който слуша тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на глупав човек, който си изгради къща на пясък; 27и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и се устремиха върху къщата, и тя рухна и се срути напълно.“

28И след като Иисус изрече тези слова, множеството се чудеше на учението Му, 29защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците и фарисеите.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.