BG | EN

За благодеянията

1„Старайте се да не вършите благодеянията си пред хората с цел да ви видят. Иначе няма да имате награда от вашия небесен Отец.

2И тъй, когато вършиш добро дело, не тръби за себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги хвалят хората. Истината ви казвам: те вече получават своята награда. 3А ти, когато правиш добро дело, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната, 4за да остане благодеянието ти в тайна; и твоят Отец, Който вижда какво правиш тайно, ще ти въздаде наяве.“

За молитвата

Лк. 11:1-4

5„И когато се молиш, не бъди като лицемерите, защото те обичат да застават и да се молят в синагогите и по кръстовищата, за да ги видят хората. Истината ви казвам: те вече получават своята награда. 6А ти, когато се молиш, влез в стаята си и като затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е и на това тайно място. И твоят Отец, Който вижда и тайното, ще ти въздаде наяве.

7А когато се молите, не говорете излишно като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат чути поради многословието си. 8И тъй, не бъдете подобни на тях, защото вашият Отец знае от какво имате нужда, преди вие да Му поискате.

9А молете се тъй: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, 10да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. 11Насъщния ни хляб дай ни днес; 12и прости ни нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите длъжници. 13И не ни подлагай на изкушение, но ни избави от лукавия. Защото Твои са царството и силата, и славата за вечни времена. Амин.“

14Защото, ако вие простите на другите техните прегрешения към вас, небесният ви Отец ще прости и на вас. 15Ако ли пък не простите на другите техните прегрешения към вас, и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.“

За поста

16„А когато постите, не бъдете намръщени като лицемерите, защото те правят лицата си мрачни, за да се покажат пред хората, че постят. Истината ви казвам: те вече получават своята награда. 17А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18за да не виждат другите, че постиш, освен твоя Отец, Който е и на тайното място. И твоят Отец, Който вижда и тайното, ще ти въздаде наяве.“

Съкровища на небето

Лк. 12:33-34

19„Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат; 20но си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци не подкопават и не крадат, 21защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.“

Светлина или тъмнина

Лк. 11:34-36

22„Окото е светило за тялото. Затова, ако твоето око бъде чисто, цялото ти тяло ще бъде изпълнено със светлина. 23Ако пък твоето око не е чисто, цялото ти тяло ще бъде изпълнено с тъмнина. И тъй, ако светлината у тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината!“

Бог или мамон

Лк. 16:13

24„Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.“

Упование на Бога или грижи за земното

Лк. 12:22-34

25„Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си, какво да ядете и да пиете, нито за тялото си, какво да облечете. Животът не е ли по-ценен от храната и тялото – от облеклото? 26Погледнете птиците, че нито сеят, нито жънат, нито в житници събират, а вашият небесен Отец ги храни. Вие не сте ли по-ценни от тях? 27И кой от вас с усилията си може да прибави към ръста си един лакът? 28Защо се безпокоите и за облекло? Вижте как растат полските кринове: не се трудят, нито предат; 29и все пак, казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се е обличал тъй, както всеки един от тях. 30И ако Бог тъй облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облече вас, маловерци? 31И тъй, не се грижете и не казвайте: „Какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем?“ 32Защото езичниците търсят всичко това, а вашият небесен Отец знае, че се нуждаете от тези неща. 33Но преди всичко търсете царството на Бога и Неговата правда, а Той ще ви прибави всички тези неща. 34И тъй, не се безпокойте за утрешния ден, защото той ще си има своите безпокойства. Достатъчна си е злобата на всеки ден.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.