BG | EN

Пророчество за разрушаване на храма

Мк. 13:1-2; Лк. 21:5-6

1А когато Иисус излезе от храма и тръгна, учениците Му дойдоха, за да Му покажат храмовите сгради. 2Иисус им рече: „Виждате ли всичко това? Истината ви казвам: няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат.“

Пророчество за края на света

Мк. 13:3-31; Лк. 21:7-33

3И когато се намираше на Елеонската планина, дойдоха при Него учениците Му и насаме Го запитаха: „Кажи ни кога ще стане това и какво ще е знамението за Твоето пришествие и за свършека на света?“

4А Иисус им говори: „Пазете се да не ви измами някой, 5защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: „Аз съм Христос“ – и ще измамят мнозина. 6Ще чувате да стават войни и да се говори за войни. Но внимавайте, не се обърквайте, понеже всичко това трябва да стане, но то още не е краят. 7Защото ще въстанат народ против народ и царство против царство, и на места ще има глад, мор и трусове. 8А всичко това е начало на страдания.

9Тогава ще ви подлагат на мъчения и ще ви избиват, и ще бъдете мразени от всички народи заради Моето име. 10Тогава мнозина ще отстъпят от вярата, и един друг ще се предават, и един друг ще се намразят, 11и много лъжепророци ще се появят и ще измамят мнозина, 12и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта. 13Но който устои докрай, той ще бъде спасен. 14И това Евангелие на Божието царство ще бъде проповядвано по целия свят, за свидетелство пред всички народи, и тогава ще дойде краят.

15И тъй, когато видите да стои на свято място мерзостта на запустението, за която е казано чрез пророк Даниил – който чете, нека разбира, – 16тогава онези, които се намират в Юдея, да бягат в планините, 17който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си, 18и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. 19Но горко на бременните и на кърмачките през онези дни!

20Затова, молете се да не се случи бягството ви зиме или в събота. 21Защото тогава ще настане голяма скръб, каквато не е имало от началото на света досега и няма да има. 22И ако Бог не би съкратил онези дни, не би се спасил никой човек, но заради избраните Той ще съкрати дните.

23Тогава, ако някой ви рече: „Ето тук е Христос“ или „там е“ – не вярвайте, 24защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи знамения и чудеса, за да измамят, ако е възможно, и избраните. 25Ето предупреждавам ви: 26ако ви кажат: „Ето Той е в пустинята“, не излизайте, или „ето Той там е скрит“, не вярвайте, 27защото, както светкавицата блясва от изток и осветява небето чак до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина човешки, 28защото, където бъде трупът, там ще се съберат орлите.

29И веднага след скръбта на онези дни слънцето ще помръкне и луната няма да праща светлината си, и звездите ще падат от небето, и небесните сили ще се разклатят. 30Тогава ще се яви на небето знамението на Сина човешки, и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина човешки да идва на небесните облаци със сила и голяма слава. 31И ще изпрати ангелите Си с гръмогласна тръба и те ще съберат избраниците Му от четирите посоки на ветровете, от единия до другия край на небесата.

32И от смокинята вземете поука: когато клоните ѝ омекнат и пуснат листа, знаете, че е близо лятото, 33тъй и вие, когато видите всичко това, знайте, че Той е близо, при вратата. 34Истината ви казвам: този род няма да премине, докато всичко това не се сбъдне. 35Небе и земя ще преминат, но думите Ми няма да преминат.

Неизвестност на деня на второто Христово пришествие

Мк. 13:32-37; Лк. 17:26-30,34-36

36А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а единствено Отец.

37Но както стана в дните на Ной, тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки, 38защото, както в дните преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, в който Ной влезе в ковчега, 39и не разбраха нищо, докато не дойде потопът и отнесе всички – тъй ще настъпи и пришествието на Сина човешки. 40Тогава двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, другия ще оставят, 41две жени ще мелят заедно на мелница: едната ще вземат, другата ще оставят.

42Затова бъдете будни, понеже не знаете в кой час ще дойде вашият Господ. 43Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да го остави да ограби къщата му. 44Затова бъдете и вие готови, понеже Синът човешки ще дойде в час, когато не очаквате.

За верния и неверния слуга

Лк. 12:41-48

45И тъй, кой е верният и благоразумен слуга? Това е онзи, когото господарят е поставил над другите си слуги, за да им раздава навреме храна. 46Блажен е този слуга, чийто господар, когато дойде, го намери, че постъпва тъй, 47истината ви казвам: той ще го постави над целия си имот. 48Ако пък слугата е лош и рече в сърцето си: „Ще се забави господарят ми“ – 49и започне да бие събратята си и да яде и пие с пияниците, – 50господарят на този слуга ще дойде в ден, в който той не очаква, и в час, който не знае, 51и ще го отдели, и ще му наложи наказание като на лицемерите, там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.