BG | EN

Чудото на сватбата в Кана Галилейска

1На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Иисусовата майка беше там. 2Иисус и учениците Му също бяха поканени на сватбата. 3А когато се свърши виното, майката на Иисус Му каза: „Вино нямат.“ 4Иисус ѝ отговори: „Не трябва да ми казваш какво да правя, жено! Моят час все още не е настъпил.“ 5Тогава майка Му рече на прислужващите: „Направете, каквото ви каже.“ 6Там имаше шест каменни делви, поставени за юдейско обредно измиване, които побираха по две или три мери. 7Иисус им каза: „Напълнете делвите с вода!“ И те ги напълниха догоре. 8След това добави: „Налейте сега и занесете на разпоредителя на празненството.“ И те му занесоха. 9А когато разпоредителят вкуси от водата, която беше станала на вино, без да знае откъде е това вино, докато прислужващите, които бяха налели водата, знаеха, повика младоженеца 10и му каза: „Всеки човек слага първо доброто вино и след като се понапият – по-обикновеното, а ти си запазил доброто досега.“ 11С това чудо Иисус постави в Кана Галилейска началото на чудесата Си, прояви Своята слава+ и учениците Му повярваха в Него. 12След това Той слезе в Капернаум с майка Си, братята и учениците Си и там прекараха няколко дена.

Очистване на храма

Мт. 21:12-13; Мк. 11:15-17; Лк. 19:45-46

13 И понеже наближаваше юдейската Пасха, Иисус отиде в Йерусалим.

14В храма Той намери продавачи на волове+, овце и гълъби и обменители на пари, седнали при техните маси. 15Като направи бич от върви, Той ги изпъди всички от храма заедно с овцете и воловете, разсипа монетите и катурна масите на обменителите на пари, 16а на продавачите на гълъби каза: „Махнете това оттук и не правете дома на Моя Отец пазар!“ 17Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом Ме изяде.“

18 А юдеите Го попитаха: „С какво знамение ще ни докажеш, че имаш правото да постъпваш така?“ 19Иисус им отговори: „Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.“ 20А юдеите казаха: „Този храм е граден четиридесет и шест години, та за три дена ли Ти ще го издигнеш?“ 21Той говореше обаче за храма на тялото Си. 22А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той беше казал това, и повярваха на Писанието и на словото, което Иисус бе изрекъл.

Иисус Христос е Сърцеведецът

23И когато беше в Йерусалим на празника Пасха, като виждаха чудесата, които Той вършеше, мнозина повярваха в Неговото име. 24Но Сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички 25и не се нуждаеше някой да свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има в сърцето на човека.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.